English version

Naši lidé

 Miroslav KutalMIROSLAV KUTAL

Miroslav Kutal vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde  v současné době působí jako akademický pracovník. Tématu velkých šelem se věnuje od roku 2002, kdy začal koordinovat projekty ochrany a monitoringu velkých šelem v Hnutí DUHA Olomouc, kde nadále působí jako koordinátor pobočného spolku. Dále se věnuje přípravě odborných i popularizačních článků o velkých šelmách, spolu s dalšími odborníky napsal knihu  Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Také dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Miroslav Kutal je českým zástupcem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN).

 

Michal Bojda

MICHAL BOJDA

Nejčastěji ho najdete na pomezí moravských a slovenských Javorníků, které jsou jeho domovem. Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil studium učitelství přírodopisu a zeměpisu. Projektu monitoringu a ochrany velkých šelem se věnuje od roku 2005. Od července 2008 pracuje v olomoucké pobočce Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách. Je také členem ČSOP Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Ve volném čase se věnuje sportu a toulkám po moravských a slovenských Karpatech.

 

 

 

Martin Váňa

MARTIN VÁŇA

Do projektu ochrany velkých šelem v Beskydech se zapojil v roce 2004 jako dobrovolník Vlčích hlídek. Od roku 2005 se v užším organizačním týmu podílí na koordinaci monitorovacích akcí. Na projektu je částečně zaměstnaný od roku 2008. Na starosti má zejména zpracování nálezových dat velkých šelem a distribuci osvětových materiálů. Absolvoval Aplikovanou ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Od roku 2012 je šťastným otcem.

 

 

 

Josefa Volfová

JOSEFA VOLFOVÁ

V Hnutí DUHA Olomouc pracuje od roku 2010, nejdříve jako lektorka ekovýchovy a dobrovolnice Vlčích hlídek v Beskydech a Javorníkách. Od června 2013 je koordinátorkou Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví. Ve svém volném čase se ráda toulá po zapomenutých koutech naší vlasti a hraje na klavír.

 

 

 

 

Tomáš Krajča

 TOMÁŠ KRAJČA

Je studentem Ochrany a tvorby životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vlčích hlídek se účastní od roku 2005. Soustředí se oblast severovýchodních Beskyd a hlavně Jablunkovska, kde dělá výzkum migrace velkých savců a využití zdejších migračních koridorů. Je lektorem ekologických programů o velkých šelmách, které kromě češtiny vyučuje i v polštině. Ve velké míře se zabývá focením.

 

 

 

Radek Kříček

RADEK KŘÍČEK

Vášní se mu stala živá a neživá příroda. Žasne nad subatomárními částicemi, galaxiemi i přírodou Českého Švýcarska či slovenských hor. Vystudoval astrofyziku, učí na gymnáziu a od roku 2013 stopuje šelmy. V současnosti je koordinátorem Vlčích hlídek na Děčínsku. Kromě toho rád cestuje, fotí a popularizuje vědu.

 

 

 

 

 

Radek Červinka

RADEK ČERVENKA

K Vlčím hlídkám se jako dobrovolník připojil na podzim roku 2014. O rok později přijal nabídku výpomoci při koordinaci monitoringu na území CHKO Bíle Karpaty, odkud pochází. Ve volných chvílích se věnuje toulkám přírodou a fotografování volně žijících zvířat.

 

 

 

 

Bára Černá

BÁRA ČERNÁ

Původně vystudovala Kulturně historickou regionalistiku, již v dětství jí ale učarovala divoká krása přírody, pískovcových skalních měst a dobrodružných cest. Před pár lety opustila rodnou Prahu a usídlila se na malebném milovaném Kokořínsku, kde také začala roku 2016 dobrovolně hlídkařit. Od července 2017 se podílí na koordinaci Vlčích hlídek právě v oblasti Podbezdězí a Ralska. Určitý vliv na ni jistě měla i rodiči kdysi vyprávěná upravená pohádka o Červené Karkulce a hodném vlkovi.

 

 

 

Jan Koranda

JAN KORANDA

K Vlčím hlídkám se přidal v roce 2012 v Beskydech. Nyní monitoruje výskyt šelem na Broumovsku odkud také pochází. Studuje Aplikovanou ekologii na ČZU v Praze. Rád objevuje dosud nepoznaná místa svého milovaného kraje, kraje pískovcových skal.  Putuje ale i tam, kam ho zavedou vlčí stopy.

 

 

 

 

Štěpánka Kadlecová

ŠTĚPÁNKA KADLECOVÁ

Nejdříve propadla lásce ke Krušným horám. Rozhodla se v nich provozovat hostýlek pro pohodové lidi. Aby na to nebyla tak úplně sama, pořídila si jednoho "skorovlčího" kámoše, který se jí však na tři týdny ztratil, díky čemuž získala velmi dobrou stopařskou zkušenost. Nejen tyto okolnosti ji dovedli ke koordinování Vlčích hlídek v Krušných horách.

 

 

 

Alena Koutková

ALENA KOUTKOVÁ

Pro Hnutí DUHA Olomouc pracuje jako dobrovolnice od roku 2015 a i když nedodělala jeden nejmenovaný ekologický obor na Univerzitě Palackého v Olomouci, spravila svépomocí kus domu, vyfotila několik zajímavých snímků a zachránila před kácením nějaký ten strom, neboť pohled na padající strom ji přivádí k slzám. Nejšťastnější je na louce s poletujícími motýly a cvrkajícími kobylkami, miluje zvířata od bezobratlých až po šelmy. Doma má momentálně 8 koček. Vymýšlí motivy s šelmí tématikou a balí zásilky z obchod.selmy.cz.

 

 

 

KRISTÝNA FRIDRICHOVÁ (aktuálně na rodičovské dovolené)

S monitoringem velkých šelem se seznámila jako dobrovolnice Rysích hlídek na Šumavě a zároveň se tak stala velkou rysí fanynkou. Pochůzkám se věnuje i individuálně ve svém rodném Libereckém kraji. Od roku 2016 koordinuje Vlčí hlídky v Jizerských horách, Lužických horách a v Ralsku a zároveň je nápomocnou rukou všem novým i stávajícím dobrovolníkům. Na světě jí dělají radost pestré lesy, divoká i klidná zvířata a dobří lidé.

 

 

 

 

Simona Horká

 SIMONA HORKÁ (aktuálně na rodičovské dovolené)

Po téměř ročním pobytu v sousední Vídni se nakonec rozhodla pro práci a dokončení studia v Brně. V letech 2009-2011 koordinovala olomoucký zpravodaj Ekologické listy, v roce 2012 nastoupila do periodika Sedmá generace, kde pracuje dodnes. Starala se 3 roky o dárce Hnutí DUHA a od ledna 2016 má na starosti opět v Hnutí DUHA Olomouc webové stránky Šelmy.cz, přípravu popularizačních textů a e-zpravodaje o velkých šelmách.

 

 

 

 

Leona Machalová

LEONA KUTALOVÁ (roz. Machalová, aktuálně na rodičovské dovolené)

Žije v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Na univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2011 dokončila studium oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Vlčích hlídek se pravidelně účastní od roku 2005, zároveň působila i jako dobrovolnice přímo v olomoucké pobočce Hnutí DUHA. Od podzimu 2007 zde pracuje na projektech ochrany velkých šelem v Beskydech. Podílí se především na terénním monitoringu, osvětových pracích a chodu projektů; na starosti má také koordinaci dobrovolníků Vlčích hlídek. Relaxuje touláním po horách a prací na zahradě.

 

 

Alena Fousková

 ALENA FOUSKOVÁ (aktuálně na rodičovské dovolené)

Narodila se v Bělé pod Bezdězem, od ledna roku 2016 byla koordinátorkou Vlčích hlídek v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a poté i Vlčích a Rysích hlídek v celé České republice. Štafetu po ní ale přebrala Kristýna a nyní Bára Černá. Kromě aktivního pobytu v přírodě a se věnuje harmonií mezi člověkem a přírodou a chalupaření.

 

 

 

 

Hana Ringlová

HANA RINGLOVÁ (aktuálně na rodičovské dovolené)

K Hnutí DUHA Olomouc se připojila jako dobrovolnice Vlčích hlídek v zimě roku 2011. Dálkově studuje Aplikovanou ekologii na Univerzitě Palackého. Ve volném čase se věnuje zahrádce, domácím zvířatům, stopování a pozorování zvířat divokých, což ráda propojí s toulkami po horách. Kromě hlídkaření se starala o plynulý chod šelmího e-shopu, vymýšlí motivy na nová trička z biobavlny a vůbec nové zboží, které by potěšilo příznivce velkých šelem.

 

 

 

 

Na projektu ochrany velkých šelem se dále podílí řada dobrovolníků, kteří jako členové Vlčích hlídek mapují výskyt vlka, rysa a medvěda po celé ČR.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr