English version

O webu Šelmy.cz

Tyto webové stránky provozuje Hnutí DUHA Olomouc. Cílem je přinášet objektivní a pravdivé informace o velkých šelmách žijících v ČR, jejich životě, aspekty jejich ochrany a problémy, které se mohou při společném soužití lidí a velkých šelem objevit. Speciální sekce jsou věnovány novinářům, chovatelům hospodářských zvířat, školám, zájemcům o mapování nebo odborníkům při hledání publiukací a dalších informačních zdrojů o velkých šelmách.

Naše bannery k umístění na vašich stránkách:

banner selmy.cz - rysbanner selmy.cz - rys velkybanner selmy.cz - vlkbanner selmy.cz - vlk velkybanner selmy.cz

Autoři stránek

Miroslav Kutal (*1983, Olomouc) vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde nadále částečně působí. Od roku 2002 je v Hnutí DUHA Olomouc koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem, v současné době také koordinátorem celé olomoucké pobočky Hnutí DUHA.  Dále se věnuje přípravě odborných i popularizačních článků o velkých šelmách, spolu s dalšími odborníky napsal knihu  Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Také dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Miroslav Kutal je českým zástupcem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN).

Michal Kandr alias Black Wolf (*1986, Havlíčkův Brod) studuje obor Aplikovaná Informatika na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Je autorem webu Vlčí svět. Kromě vlků se věnuje webdesignu a programování internetových aplikací a je administrátorem tohoto webu.

Karel Brož a Jaroslav Vogeltanz - autoři fotografií použitých v designu webu a textové části, pokud není uvedno jinak.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr