Action plan for the conservation of the eurasian lynx in Europe (Lynx lynx)

Autor: Breitenmoser U., Breitenmoser - Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi - Wallmann U. & Müller U. M (Breitenmoser U., Breitenmoser - Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi - Wallmann U. & Müller U. M)

Rok vydání: 2000

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Konflikty s člověkem, Ochrana velkých šelem, Pytláctví & lov, Rys

Typ: Studie

Vydavatel: Nature and environment, No. 112., Council of Europe Publishing

Místo vydání: Strasbourg

Počet stránek: 69

Akční plán pro ochranu rysa ostrovida v Evropě