Action plan for the conservation of wolves in Europe (Canis lupus)

Autor: Luigi Boitani

Rok vydání: 2000

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Ochrana velkých šelem, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Strasbourg: Council of Europe Publishing