Ekologie lesa. Jak se les mění a funguje

Ekologie lesa. Jak se les mění a funguje

Autor: Pavel Rotter, Luboš Purchart (eds.)

Rok vydání: 2023

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Jiné, Medvěd, Rys, Vlk

Typ: Kniha, Studie

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně

Místo vydání: Brno/online

Počet stránek: 647

Kniha zve čtenáře na cestu po nových poznatcích z ekologie lesa s cílem přiblížit fungování, stabilitu i  zranitelnost tohoto fascinujícího ekosystému. Oproti tradičnějším přístupům jsou při popisu lesa zdůrazněny především vztahy mezi organismy, sítě těchto vztahů a jejich podíl na utváření lesa. V tomto ohledu je náš popis lesa poplatný tomu, jak v  současnosti sama sebe vnímá i  společnost: skrze vztahy a  sítě. Tento přístup je ze své podstaty nanejvýš ekologický. Kniha však zdůrazňuje i  další pilíře ekologického fungování: recyklaci, (auto)regulaci, která má různé mechanismy, a další stabilizační mechanismy, jež se vyvinuly v rámci dlouhé evoluce sítě vztahů v lesním prostředí. Věříme, že pochopení významu těchto vztahů i dalších hybatelů přirozené dynamiky lesa – disturbancí – umožní společnosti lépe reagovat na aktuální výzvy. V případě hospodářských lesů temperátní zóny to znamená adaptovat je na přicházející globální klimatickou změnu.

ODKAZ KE STAŽENÍ