Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce v České republice

Autor: Marhoul P. & Volf O. (Marhoul P. & Volf O.)

Rok vydání: 2005

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Jiné

Typ: Studie

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Místo vydání: Praha

Počet stránek: 30

Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce v České republice + VI příl.