Monitoring velkých šelem v Beskydech 2003–2010

Monitoring velkých šelem v Beskydech 2003–2010

Autor: Miroslav Kutal, Martin Váňa, Michal Bojda

Rok vydání: 2010

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Medvěd, Monitoring a výskyt, Rys, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Hnutí DUHA Olomouc

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 21

Studie hodnotící současný výskyt vlka, rysa a medvěda na základě dat z monitoringu Hnutí DUHA Olomouc. Pro rozlišení dat různé hodnověrnosti byla uplatněna nová, autory navržená metodika validace dat. Na jejich základě byly identifikováno několik jádrových oblastí výskytu v Beskydech pro každý druh velké šelmy.