Monitoring velkých šelem v ČR 2009/2010

Monitoring velkých šelem v ČR 2009/2010

Autor: Miroslav Kutal a kolektiv (Kutal M. et al.)

Rok vydání: 2010

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Medvěd, Monitoring a výskyt, Rys, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Hnutí DUHA Olomouc

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 13

Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Hnutím DUHA Olomouc a Ministerstvem životního prostředí ČR (ev. č. 22250/ENV/09, 1382/610/09). Předmětem smlouvy byla:

  • Metodika monitoringu velkých šelem založená na validaci dat

  • Validace dat z oblasti CHKO Beskydy

  • Odborné semináře pro mapovatele (obč. sdružení, pracovníky Správ CHKO a NP, dobrovolné a profesionální strážce)

  • Monitoring velkých šelem ve vybraných oblastech (Bílé Karpaty, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše, České Švýcarsko).

Monitoring byl primárně zaměřen do oblastí, ve kterých dosud zjišťování výskytu velkých šelem neprobíhá pravidelně, z posledních let chybějí věrohodná data, nebo lze výskyt předpokládat vzhledem k rozšiřující se populaci vlků v Sasku (Lužice). Hnutí DUHA Olomouc získalo také data z jiných oblastí, než které byly předmětem smluvních závazků a pro úplnost i tyto údaje do mapování zahrnulo (mimo oblastí Beskyd a Šumavy).