Našli jsme kočku divokou!

Našli jsme kočku divokou!

Autor: Jindřiška Jonešová, Hnutí DUHA Šelmy, Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Národní zoologická zahrada Bojnice

Rok vydání: 2022

Kategorie: Osvětová publikace

Téma: Ekologie a biologie, Jiné, Monitoring a výskyt

Typ: Brožura

Vydavatel: Hnutí DUHA Šelmy

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 16

stáhnout PDF

Brožura Našli jsme kočku divokou! je výstupem dvouletého projektu na monitoring kočky divoké v Západních Karpatech. Obsahuje tak první výstupy tohoto projektu a další zajímavá fakta o životě a populaci kočky divoké u nás, na Slovensku i ve zbytku Evropy. 

Brožura má 16 stran a obsahuje kapitoly věnované obecným informacím o kočce divoké jako druhu, jejím schopnostem, chování, potravním preferencím, rozmnožování, rozšíření v Evropě i v České republice atd. Pojednává ale také o výsledcích genetického výzkumu západokarpatské populace a prvních výstupech intenzivního monitoringu kočky divoké v Javorníkách, Strážovských vrších a v Bílých Karpatech.

V závěru shrnuje hrozby, kterým kočky divoké čelí a představuje tak kompletního průvodce o této ohrožené šelmě pro širokou veřejnost. Obsahuje také kontakty na všechny zapojené instituce, infografiku vysvětlující hlavní znaky, odlišující kočku divokou od kočky domácí a informace pro ty, kteří se chtějí zapojit do sběru dat o jejím výskytu.

Publikace vznikla v rámci projektu „Hledáme kočku, pozor, divokou!”, financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.