Obnovenie tradície využívania pastierskych strážnych psov

Autor: Slavomír Finďo (Finďo S.)

Rok vydání: 1997

Kategorie: Odborná publikace ,Osvětová publikace

Téma: Jiné, Konflikty s člověkem, Medvěd, Ochrana velkých šelem, Vlk

Typ: Brožura

Vydavatel: VLK

Místo vydání: Tulčík

Počet stránek: 48

Publikace určená pro chovatele ovcí další zájemce. Pojednává o původu plemen pasteveckých psů, jejich spravné výchově a vycvičení k obraně stád proti útoků, velkých šelem.