Population changes of lynx (Lynx lynx) and roe deer (Capreolus capreolus) in south-central Sweden

Autor: Hans Ers M. (Hans Ers M. )

Rok vydání: 2004

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Monitoring a výskyt, Rys

Typ: Studie

Vydavatel: Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Místo vydání: Uppsala

Počet stránek: 20

Diplomová práce č. 120