Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů (tetřev hlušec a jeřábek lesní) jako předmětů ochrany v Ptačí oblasti Beskydy.

Autor: Barbora Jůzová, Martin Krupa (Jůzová B. & Krupa M)

Rok vydání: 2006

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Jiné

Typ: Studie

Vydavatel: Nepublikovaná studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Počet stránek: 47

Nepublikovaná studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 47 pp. + příl.