Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v České republice

Autor: Červený J., Koubek P., Bufka L., Bartošová D., Bláha J., Kotecký V., Volf O., Nová P. & Marhoul P. (Červený J., Koubek P., Bufka L., Bartošová D., Bláha J., Kotecký V., Volf O., Nová P. & Marhoul P.)

Rok vydání: 2005

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Konflikty s člověkem, Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Monitoring a výskyt, Ochrana velkých šelem, Pytláctví & lov, Rys, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Místo vydání: Praha

Předběžná péče plánu péče o velké šelmy.