Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příležitost

Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příležitost

Autor: John Linnell, Mats Ericsonn, Miroslav Kutal, Jan Hokeš, Kateřina Ulmanová (Linnell J., Ericsonn M., Kutal M., Hokeš J., Ulmanová K.)

Rok vydání: 2009

Kategorie: Osvětová publikace

Téma: Ekologie a biologie, Konflikty s člověkem, Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Monitoring a výskyt, Ochrana velkých šelem, Pytláctví & lov, Rys, Vlk

Typ: Brožura, Kniha

Vydavatel: Hnutí DUHA Olomouc

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 64

Brožura švédských a norských zoologů doplněná více než dvěma stovkami fotografií a map zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.

Překlad, některé kapitoly a české souvislosti připravilo Hnutí DUHA Olomouc.

ISBN: 978-80-254-4620-1