Status of Large Carnivore Conservation in the Baltic States: Large Carnivore Control and Management Plan for Estonia, 2002–2011.

Autor: Lõhmus A., (ed.) (Lõhmus A., (ed.))

Rok vydání: 2001

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Medvěd, Ochrana velkých šelem, Rys, Vlk

Typ: Brožura

Vydavatel: Council of Europe

Místo vydání: Strassburg

Počet stránek: 53

Status of Large Carnivore Conservation in the Baltic States