The Pan-Alpine Conservation Strategy for the Lynx

Autor: Molinari-Jobin A. et al. (Molinari-Jobin A. et al.)

Rok vydání: 2003

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Konflikty s člověkem, Rys

Typ: Letáček

Vydavatel: Council of Europe Nature and environment, No.130.

Počet stránek: 22

Akční plán ochrany rysa v Alpách.