Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Kysucké Beskydy – Moravskoslezské Beskydy – Javorníky

Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Kysucké Beskydy – Moravskoslezské Beskydy – Javorníky

Autor: Miroslav Kutal a kol. (Kutal M. (Ed.))

Rok vydání: 2012

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Konflikty s člověkem, Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Monitoring a výskyt, Ochrana velkých šelem, Rys, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Hnutí DUHA Olomouc

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 36

stáhnout PDF

Hnutí DUHA Olomouc a Fatranský spolok se v letech 2011–2012 společně podíleli na přeshraničním projektu „Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v západních Karpatech“, podpořeném International Visegrad Fund a částečně také z programu Švýcarsko-české spolupráce a European Outdoor Conservation Association.

Náplní projektu byl monitoring výskytu a pohybu velkých šelem na české i slovenské straně Beskyd a Javorníků a v navazujících západoslovenských pohořích. Kromě početnosti a rozšíření velkých šelem jsme analyzovali také jejich biotopové nároky a současnou průchodnost krajiny, prostupnost vybraných silnic, mortalitu na silnicích a využívanost migračních koridorů v modelovém území na Jablunkovsku.

Publikace by tak stavebním úřadům, orgánům ochrany přírody a krajiny a odborným posuzovatelům v České i Slovenské republice měla pomáhat při tvorbě nových územních plánů a při posuzování různých stavebních záměrů, včetně nové silniční a železniční infrastruktury. Cílem není omezit rozvoj obcí, ale zachovat či obnovit v krajině ekologickou rovnováhu a stabilitu. Pro tu je pak zásadní i její dostatečná průchodnost, nezbytná pro největší představitele naší fauny.