SaveGreen - factsheet

Autor: Hnutí DUHA Šelmy
Rok: 2021

Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy

Autor: Josefa Volfová a Luděk Toman
Rok: 2020

Šelmí diář 2013

Autor: Hnutí DUHA Olomouc
Rok: 2012

Šelmit

Autor: Hnutí DUHA Šelmy
Rok: 2020

Soužití s medvědy

Autor: Miroslav Kutal (Kutal M.)
Rok: 2013

Soužití s velkými šelmami

Autor: John Linnell, Mats Ericsonn, Miroslav Ku... (Linnell J., Ericsonn M., Kutal M., Ulman...)
Rok: 2009

Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příleži...

Autor: John Linnell, Mats Ericsonn, Miroslav Ku... (Linnell J., Ericsonn M., Kutal M., Hokeš...)
Rok: 2009

Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx...

Autor: Arx M., Breitenmoser-Würsten C., Zimmerm...
Rok: 2004

Status of Large Carnivore Conservation in the Balt...

Autor: Lõhmus A., (ed.) (Lõhmus A., (ed.))
Rok: 2001

Status, ecology and management of the brown bear i...

Autor: Rigg Robin, Adamec Michal (Rigg R., Adamec M)
Rok: 2007

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat

Autor: Miroslav Kutal, Libor Praus, Gabriela Fi... (Kutal M., Praus L.. Ulmanová K.)
Rok: 2013

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat

Autor: Miroslav Kutal, Libor Praus, Kateřina Ul...
Rok: 2017

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - Šuma...

Autor: Miroslav Kutal, Libor Praus, Kateřina Ul... (Kutal M., Praus L., & Ulmanová K.)
Rok: 2011

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - teré...

Autor: Miroslav Kutal, Libor Praus, Kateřina Ul...
Rok: 2019

Šumavští medvědi, jejich historie a perspektivy

Autor: Vodák L.
Rok: 1993