Predačný efekt vlka dravého (Canis lupus L.) na po...

Autor: Strnádová J.
Rok: 2000

Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na z...

Autor: Barbora Jůzová, Martin Krupa (Jůzová B. & Krupa M)
Rok: 2006

Program péče o vlka 2020

Autor: Ministerstvo životního prostředí
Rok: 2020

Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx...

Autor: Červený J., Koubek P., Bufka L., Bartošo... (Červený J., Koubek P., Bufka L., Bartošo...)
Rok: 2005

Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus ar...

Autor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republ...
Rok: 2016

Report on the conservation status and threats for...

Autor: V. Salvatori, J. Linnell
Rok: 2005

Rys a divá mačka v slovenských Karpatoch a vo svet...

Autor: Pavel Hell, Jaroslav Slamečka & Josef Ga... (Hell P., Slamečka J. & Gašparík J.)
Rok: 2004

Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx...

Autor: Arx M., Breitenmoser-Würsten C., Zimmerm...
Rok: 2004

Status of Large Carnivore Conservation in the Balt...

Autor: Lõhmus A., (ed.) (Lõhmus A., (ed.))
Rok: 2001

Status, ecology and management of the brown bear i...

Autor: Rigg Robin, Adamec Michal (Rigg R., Adamec M)
Rok: 2007

Šumavští medvědi, jejich historie a perspektivy

Autor: Vodák L.
Rok: 1993

The Pan-Alpine Conservation Strategy for Lynx

Autor: Molinari-Jobin A., Molinari P., Breitenm...
Rok: 2003

The Pan-Alpine Conservation Strategy for the Lynx

Autor: Molinari-Jobin A. et al. (Molinari-Jobin A. et al.)
Rok: 2003

Velcí savci v České republice: Rozšíření, historie...

Autor: Miloš Anděra, Jaroslav Červený (Anděra M., Červený J.)
Rok: 2009

Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních...

Autor: Miroslav Kutal a kol. (Kutal M. (Ed.))
Rok: 2012