English version

Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Autor: Petr Anděl, Tereza Mináriková, Michal Andreas

Rok vydání: 2010

Kategorie: Odborná publikace

Typ: Kniha

Vydavatel: Evernia s.r.o., AOPK ČR

Místo vydání: Liberec

Počet stránek: 137

Téma: Ekologie a biologie, Migrační bariéry a fragmentace, Ochrana velkých šelem, Vlk, Rys, Medvěd

Popis

Publikace zabývající se ochranou konektivity krajiny pro velké savce, která je výstupem projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d436/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření".

Kniha se věnuje nejprve biologii a ekologii zájmových druhů (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid, jelen lesní, los evropský), poté popisuje koncepci ochrany průchodnosti krajiny v podobě migračně významného území a sítě dálkových migračních koridorů. Čtenáře podrobně seznamuje s procesem vzniku návrhu, který byl vytvořen na základě údajů o biologii, etologii, rozšíření i habitatových modelech zájmových druhů. Nedílnou součástí při navrhování migračních koridorů bylo rozsáhlé terénní šetření, které reflektovalo rozmístění a typ migračních bariér. V závěru jsou shrnuta opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce.

Kromě této publikace byla také vydána Mapa migračích koridorů pro velké savce.

Stáhnout publikaci Stáhnout publikaci (11.6 MB)

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr