English version

SaveGREEN - factsheet

SaveGREEN - factsheet

Autor: Hnutí DUHA Olomouc, Centrum dopravního výzkumu, CEEweb for Biodiversity, CHKO Kysuce

Rok vydání: 2021

Kategorie: Osvětová publikace

Typ: Letáček

Vydavatel: SaveGREEN project

Počet stránek: 2

Téma: Ekologie a biologie, Migrační bariéry a fragmentace, Ochrana velkých šelem, Monitoring a výskyt, Vlk, Rys, Medvěd

Popis

Factsheet představuje pilotní oblast Beskydy-Kysuce CZ-SK, jednu z osmi zájmových oblastí projektu SaveGREEN. Ten se především v jednotlivých pilotních oblastech věnuje prosazování těch nejlepších řešení pro ochranu migračních koridorů. 

Pilotní oblast Beskydy-Kysuce je přeshraniční oblastí na okraji Západních Karpat. Je domovem mnoha vzácných druhů a zahrnuje chráněná území soustavy Natura 2000. Především se ale jedná o místo nejzápadnějšího trvalého výskytu karpatských populací velkých šelem - medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. V rámci České republiky jde dokonce o jedinou oblast jejich společného výskytu. Velké šelmy jsou v těchto cenných územích zastřešujícími druhy pro sledování konektivity krajiny - je-li prostupná pro ně, bude prostupná i pro další živočichy. Jaké důsledky má fragmentace krajiny na tyto vzácné živočichy? A jak lze Beskydy a Kysuce znovu propojit? To nastíňuje nový factsheet. Ke stažení v anglické a slovenské verzi v jednom.

Stáhnout publikaci Stáhnout publikaci (0.3 MB)

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr