English version

SaveGREEN - letáček

SaveGREEN - letáček

Autor: Hnutí DUHA Olomouc, CEEweb for Biodiversity

Rok vydání: 2021

Kategorie: Osvětová publikace

Typ: Letáček

Vydavatel: SaveGREEN project

Počet stránek: 2

Téma: Ekologie a biologie, Migrační bariéry a fragmentace, Ochrana velkých šelem, Konflikty s člověkem, Vlk, Rys, Medvěd

Popis

Třískladový letáček poskytuje základní informace o mezinárodním projektu SaveGREEN (2020-2022), jeho cílech, financování a zapojených partnerech. Dostupný v češtině a v angličtině.

V současné době jsou migrační koridory ohroženy nedostatečně promyšleným plánováním ekonomického rozvoje ve zmíněných regionech. Dopravní infrastruktura, rozvoj měst, intenzivní zemědělství a postupy v lesohospodářské a vodohospodářské správě často narušují migrační koridory a způsobují úmrtí na silnicích i sníženou reprodukční úspěšnost klíčových druhů divokých zvířat. Tím zároveň snižují životaschopnost různých přírodních ekosystémů, na jejichž funkčnosti jsme všichni závislí.

Proto v návaznosti na klíčové výsledky předešlých projektů v rámci programu Interreg DTP, jako byly TRANSGREEN, ConnectGREEN a HARMON, bude projekt SaveGREEN identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Projektové aktivity zahrnují také monitoring dopadů zavedených zmírňujích opatření fragmentace krajiny. Díky tomu, na základě práce na jednotném plánování, projekt pomůže čerpat vhodná doporučení pro následná opatření a politiku ekologického rozvoje infrastruktury.

Stáhnout publikaci Stáhnout publikaci (0.3 MB)

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr