Kutal M., 2008: Reakce J. Šilhu: Ochrana velkých šelem není fanatická, www.ageris.cz

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andren H., Lopez-Bao J. V. (...), Bufka L., Kutal M., Váňa M. (...) & Boitani L. , 2014: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes, Science 346 (1517): 1517-1519

Kutal M., 2007: Rys je jen přirozenou součástí našich lesů, www.priroda.cz

Kovařík P., Kutal M. & Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?, Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486

Kutal M., 2010: Stezky velkých šelem přes Moravu ohroženy, Veronica 24 (2): 32

Kutal M. & Praus L., 2009: The neighbour wolf: Conservation of large carnivores in the Beskysy Mts., Czech Republic, In: Book of abstracts: 2nd European Congress of Conservation Biology. Czech University of life Sciences, Prague: 187

Kutal M., Váňa M., Suchomel J., Chapron, G. & Lopez-Bao, J. V., 2016: Trans-Boundary Edge Effects in the Western Carpathians: The Influence of Hunting on Large Carnivore Occupancy, PLOS One 11: e0168292

Kutal M. & Váňa M., 2010: Validace nálezových dat velkých šelem v Beskydech: je monitoring důvěryhodný?, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 137

Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) -- minulost a přítomnost, Opera Corcontica 51: 37–59

Bojda M. & Kutal M., 2008: Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody?, Valašsko – Vlastivědná revue (21): 25-28

Kutal M., 2010: Vliv a význam velkýcgh šelem: II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?, Svět myslivosti 11 (1): 8-11

Kutal M., Váňa M., Bojda M., & Machalová L., 2013: Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003–2012, Acta Musei Beskidensis 5: 121–136

Kutal M., Belotti E., Volfová J., Mináriková T., Bufka L., Poledník L., Krojerová J., Bojda M., Váňa M., Kutalová L., Beneš J., Flousek J., Tomášek V., Kafka P., Poledníková K., Pospíšková J., Dekař P., Machciník B., Koubek P., Duľa M., 2017: Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris) v České republice a části Západních Karpat v letech 2012–2016, Lynx n.s. (Praha) 48: 93–107

Bojda M., Kutal M., Váňa M., & Bartošová, D., 2014: Výskyt velkých šelem v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003 až 2012, Zoologické dny Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 38-39

Kutal M., Bojda M., & Suchomel, J., 2014: Využití fotopastí při studiu populační hustoty rysa ostrovida v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách, Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 117-118