English version

Hnutí DUHA pátrá po pytlákovi na Vsetínsku

15.1.2007, Hnutí DUHA Olomouc

Vlčí hlídky zde nalezly nelegální újeď

O upytlačeném medvědovi, který měl začátkem prosince padnout na Vsetínsku, stále chybí konkrétní údaje.

Hnutí DUHA Olomouc proto rozeslalo do všech domácností šesti obcí na Valašsku [1], v jejichž okolí mělo k pytláctví dojít, výzvu s žádostí o informace. Více než 1500 letáčků slibuje odměnu 50 000 Kč tomu, kdo podá informace, jež povedou k usvědčení pytláka rysa, vlka nebo medvěda.

Hnutí DUHA přitom zaručuje anonymitu – bez výslovného souhlasu nepředá jméno toho, kdo pytláka oznámí, nikomu dalšímu. Zároveň žádá o jakoukoliv částku, kterou lidé mohou odměnu dále navýšit. [2].

Velké šelmy - vlk, rys a medvěd - jsou přirozenou součástí naší přírody, pomáhají např. regulovat stavy přemnožených kopytníků nebo likvidují ohniska nákaz nebezpečných chorob.

Hnutí DUHA ve spolupráci se sdružením Beskydčan a ČSOP pořádá již osmým rokem tzv. vlčí hlídky, které ročně stráví v terénu více než 130 dnů. Smyslem je narušit anonymitu pytláků a monitorovat, kde se velké šelmy právě vyskytují.

„ V prosinci jsme posílili hlídky v západní části Javorníků“, stále však monitorujeme oblast od Jablunkova až po Horní Lideč. V celých Beskydech se neustále pohybuje několik skupinek vyškolených dobrovolníků současně.“ uvedl koordinátor vlčích hlídek Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc“.

Zvýšené pátrací úsilí přineslo první výsledky minulý pátek: hlídky objevily masitou návnadu, tzv. újeď. Byla nalíčena přímo před mysliveckým posedem na katastrálním území Pulčín obce Francova Lhota. Kladení masitých návnad je přitom v rozporu s veterinárním zákonem a majiteli zvířete hrozí několikatisícová pokuta. [3]

Hnutí DUHA proto dnem 15.1. podává podnět na obecní úřad Francova Lhota, aby zajistila okamžitý svoz a odstranění nalíčeného torza krávy [4].

„Újedě jsou riziková místa pro velké šelmy - zejména vlci a medvědi je rádi navštěvují a protože jsou umístěny v bezprostřední blízkosti posedu, mohou být šelmy jednoduše odstřeleny. Záleží už jen na cti myslivce“, dodal Miroslav Kutal.

Pytláctví je přitom největší hrozbou pro velké šelmy v ČR i v celé Evropě. V Beskydech byl poslední zastřelený rys nalezen v roce 2002. A podle vývoje početnosti šelem se dá odhadovat, že pytláctví probíhá v tichosti i nadále.

Projekt ochrany velkých šelem v Beskydech probíhá díky laskavé podpoře Nadace na ochranu zvířat a jako součást programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Vlčí hlídky podporuje také Nadace Partnerství a Carpathian EcoRegion Initiative.

Kontakty:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc – 728 832 889 – vlci.hlidky@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Informační letáky byly zatím poslány do obcí: Zděchov, Valašská Polanka, Valašská Senice, Pulčín, Lužná a Francova Lhota.

[2] Číslo transparentního účtu u eBanky je: 1694749001/2400; další informace na https://www.selmy.cz/odmena.

[3] Z dikce § 40 odst. 1 zákona č.166/99 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) jednoznačně vyplývá, že předkládání mrtvých zvířat či jakýchkoli jejich částí na újedě je nezákonné

[4] Fotografie újediště můžete stáhnout ve:

- střední kvalitě (4 fotografie, 1,5 MB): https://www.selmy.cz/data/ujed_Pulcin1.zip

- plné kvalitě (4 fotografie, 5 MB): https://www.selmy.cz/data/ujed_Pulcin2.zip

autor fotografií : vlčí hlídky

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr