English version

Na Morávce proběhne úvodní školení nových dobrovolníků vlčích hlídek

  Na Morávce proběhne úvodní školení nových dobrovolníků vlčích hlídek

27.10.2011, Hnutí DUHA Olomouc

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA už dvanáctý rok vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení rysi, vlci a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí. Dobrovolníci také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků.

 Během poslední sezóny proběhlo přes dvě stě padesát terénních pochůzek a hlídky shromáždily 150 údajů o výskytu velkých šelem a dalších chráněných druhů, například jeřábků lesních nebo vyder. Kromě tradičních nálezů stop a trusu se Hnutí DUHA podařilo získat také snímky divoce žijících rysů z Beskyd. Zachytily je speciální automatické kamery, tzv. fotopasti, umístěné na vytipovaných lokalitách s častější přítomností rysů [1].

 Pětadvacet nových dobrovolníků vlčích hlídek se přihlásilo na úvodní školení o velkých šelmách, které Hnutí DUHA o prodlouženém víkendu pořádá na Morávce v Beskydech.  O čtrnáct dnů později proběhne podobná akce na Huslenkách v Javorníkách [2].  Na programu čtyřdenního semináře je připravena série přednášek a diskuzí se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA nebo se šéfem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem. Praktické zkušenosti dobrovolníci získají na terénních pochůzkách a večerní program obohatí diskuze s pozvanými myslivci nebo lesníky. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu.

 Všichni zájemci o terénní monitoring velkých šelem se mohou přihlásit na www.selmy.cz, případně na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 602 529 850. Na úvodním semináři na Huslenkách jsou ještě volná místa.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů a vlků. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit.

Přítomnost šelem v lesích je důležitá pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za dvanáct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné  údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů.“

 „Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“

Akce je pořádána za finanční podpory SFŽP a MŽP a International Visegrad Fund

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr