English version

Slovensko pokračuje ve střílení vlků, zpřísnilo ale podmínky

27.11.2013, Hnutí DUHA Olomouc

Od listopadu je ve slovenských lesích opět povoleno střílet vlky. Tentokrát ministerstvo zemědělství povolilo zastřelit dohromady 80 těchto vzácných šelem, což je o padesát méně než loni, lov vlka je omezen v příhraničních oblastech a ve vybraných územích soustavy chráněných území Natura 2000. Ministerstvo zakázalo také lov vlka na společných honech a zpřísnilo evidenci ulovených zvířat, ke každému ulovenému vlkovi musí být přizván zástupce státní ochrany přírody. Tyto změny jsou prvními hmatatelnými výsledky vyšetřování, které v této věci zahájila v červnu Evropská komise.

Vlk je v České republice, Polsku i Německu celoročně chráněný. Rovněž podle unijní legislativy, na které se členské státy EU dohodly, patří mezi prioritní druhy, které bude Evropa společně chránit. I přes to bylo na Slovensku každoročně legálně zastřeleno zhruba 120 zvířat. Tento fakt dlouhodobě kritizovalo Hnutí DUHA a ekologické organizace ze Slovenska a z Polska. Opakovaně proto upozorňovaly Evropskou komisi a loni se k nim přidalo rovněž polské ministerstvo životního prostředí. To na konci loňského roku poslalo Slovensku oficiální výzvu k zastavení lovu vlka alespoň ve 23 kilometrů široké zóně podél polsko-slovenských hranic. Stížnost k Evropské komisi poslaly také stovky občanů ze všech tří států.

Omezení slovenského lovu je prvním krokem pozitivním směrem a dává naději pro beskydskou vlčí populaci. Z letošní kvóty byly totiž vyjmuty všechny okresy, které přímo sousedí s Českou republikou. Do letošního roku byl podél česko-slovenských hranic vlk chráněn jen v části okresu Čadca. 

Lov vlků na Slovensku v minulých letech a v letošní sezóně.

 

Celkově tak vznikne 25-40 km široká zóna podél česko-slovenských hranic, kde je lov vlka zakázán. Pokud slovenští myslivci tyto podmínky dodrží, měla by být ochráněna minimálně jedna vlčí smečka, kterou Hnutí DUHA pravidelně monitoruje v polsko-slovenském pomezí v Kysuckých Beskydech.


Slovenské stanovení způsobu lovu však nadále vzbuzuje u odborníků pochybnosti. Nadále se neprovádí žádný celoplošný monitoring, který by zde určil celkový počet těchto zvířat a rozsah odstřelu není konzultován mezistátně. Polský požadavek na ochranu zvířat v polsko-slovenském pomezí nebyl plně respektován. Podle oficiálních odhadů slovenské státní ochrany přírody tvoří celou slovenskou populaci vlků zhruba 200-400 vlků, letošní odlov tedy může znamenat úbytek 20-40 % zvířat.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:  

„Pro vznik beskydské vlčí populace je klíčové, že slovenské ministerstvo zemědělství neumožnilo lov v pohořích navazující na Beskydy a Javorníky, tedy v celé Chráněné krajinné oblasti Kysuce. Může to znamenat, že se vlci po několika letech, kdy jejich výskyt u nás byl při nejlepším sporadický, začnou opět častěji přicházet do naší přírody. 

Vlk je nejen krásné a zajímavé zvíře, ale podobně jako další velké šelmy má také prokazatelný přínos pro zdraví a přirozené fungování lesních ekosystémů.  Podílí se na regulaci jelení a srnčí zvěře a divokých prasat, kteří způsobují v našich lesích obrovské škody okusem mladých stromků a na polích ničí zemědělcům úrodu. Navíc se vlci při lovu zaměřují především na slabá a nemocná zvířata, která mohou snadněji dostihnout. Tím z populace odstraňují nemocné jedince a brání tak šíření některých infekcí, například nebezpečného moru divokých prasat.“ 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr