English version

Telemetrie pomáhá poznat život jelenů i rysů na Šumavě

26.11.2008, MŽP ČR, Jakub Kašpar

Telemetrický projekt v národních parcích Šumava a
Bavorský les sleduje již čtyři roky prostorovou aktivitu určených zvířat,
konkrétně jelena lesního, srnce obecného a také jedinou velkou šumavskou
šelmu, rysa ostrovida. Ke sledování jsou používány nejmodernější
technologie, konkrétně telemetrické obojky, založené na satelitní
technologii GPS.

S její pomocí jsou v pravidelných intervalech zaměřovány pozice
sledovaných zvířat, které jsou ukládány buď do obojku nebo okamžitě
odesílány. Kromě toho jsou obojky vybaveny senzorem aktivity, který
umožňuje sledovat, co zvíře zrovna dělá, a to v časovém intervalu pěti
minut. Získaná data dále využívají výzkumní pracovníci ze Správy NP a CHKO
Šumava jednak k podrobnějšímu pohledu do života jelenů, srnců a rysa, ale
také ke zlepšení managementu lesních porostů, i populací jelenů a srnců.

Lesy v centrální části Šumavy byly v posledních 15 letech několikrát
zasaženy populacemi kůrovce a následnými polomy i nešetrnými lesnickými
zásahy byly velké plochy národního parku odlesněny. Dnes nastupuje na
těchto místech částečně přirozená obnova lesa, částečně je les obnovován
výsadbami. Jedním z velmi významných faktorů, které v počátečních stádiích
ovlivňují vývoj lesa, je okus semenáčů jelenovitými (jelen evropský, srnec
obecný), který způsobuje zpomalení nástupu lesa a může ovlivnit i druhovou
skladbu nastupujícího lesa. Aby bylo možné těmto škodám zabránit nebo je
alespoň omezit, je nutné znát podrobně časoprostorové chování výše
zmíněných druhů jelenovitých. Tyto znalosti, spolu se znalostí početních
stavů a potravní nabídky, umožní zvolit správný typ ochrany lesa v
závislosti na oblibě místa jelenovitými v různých obdobích roku.
Jelenovití jsou však také ovlivňováni populací predátorů, převážně rysem a
na něho potravně navázanou liškou.

Sledováním pohybu a výskytu všech těchto druhů získávají vědci z obou
národních parků podklady pro studium vazeb mezi kořistí a predátorem v
modelovém území, kde srnčí zvěř je hlavní velkou kořistí a důležitou
potravní složkou rysa ostrovida. Rys ostrovid představuje typickou
vlajkovou loď ochrany přírody v regionu. Jedná se o populaci vzniklou
převážně reintrodukcí během 70. a 80. let 20. století. Podrobná znalost
aktuálního stavu rysí populace je základním předpokladem pro seriózní
rozhodování o ochraně a optimálním managementu.

Projekt byl podporován v letech 2005 - 2007 grantem MŽP ČR a pro roky 2009
– 2011 získal podporu z evropských fondů. V letošním roce byly
zprovozněny nové internetové stránky projektu v češtině, angličtině a
němčině. Na stránkách je možné najít informace jednak o sledovaných
druzích zvířat, jednak novinky z projektu, jsou zde odkazy na další
publikace a také zde můžete prozkoumat migrační trasy sledovaných zvířat
téměř online.

Stránky najdete na adresách: www.rysovinastope.cz, www.JelenoviNaStope.cz
nebo http://www.srncinastope.cz/, je také možné využít adresu
http://www.animal-tracking.eu/.

Prezentaci z tiskové konference ke stažení najdete u této tiskové zprávy
na http://www.mzp.cz/.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr