English version

Vlci se vrací na sever Čech: komentář Hnutí DUHA

7.4.2014, Šelmy.cz

Hnutí DUHA vítá a komentuje zprávu Vojenských lesů a statků ČR a Agentury ochrany přírody krajiny ČR o nově zdokumentované přítomnosti vlka na Českolipsku. Podle čerstvě zveřejněných informací byl vlk zachycen pomocí fotopastí v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

Vlk vyfocený na Kokořínsku. Zdroj: AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko

Vlk vyfocený na Kokořínsku. Zdroj: AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko

Miroslav Kutal, expert na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA, řekl:

„Návrat vlků do severních Čech je roky očekávanou událostí. V posledních letech se vlci ukázali v Krkonoších nebo na Šluknovsku, kam přišli ze Saska. Věrohodně zdokumentován byl vlk pomocí fotopasti na česko-německých hranicích na podzim 2012. Území našich pohraničních hor a vojenských prostorů poskytuje vlkům dostatečný prostor k životu. Je proto jen otázkou času, kdy tu založí smečku.“

Rozmístění vlčích smeček v Německu. Zdroj: http://www.wolfsregion-lausitz.de/„V Evropě není novinkou, že vlci přicházejí do oblastí, kde byli dříve vyhubeni. Na východ Německa se vlci vrátili koncem devadesátých let z Polska a jejich počet se stále zvyšuje díky každoročně narozeným mláďatům, která následně osídlují nová území. V celém Německu žije 26 vlčích smeček a párů, tedy jistě více než 100 zvířat, z toho čtrnáct smeček se vyskytuje právě na území historické Lužice, sousedící s Českem a Polskem.”

„Zkušenosti z Německa a dalších evropských zemí ukazují, že vlk není lidem nebezpečný. Úmrtí způsobené vlkem ostatně nebylo v Evropě doloženo více než sto let. Vlci také nejsou symbolem zcela nedotčené přírody, které u nás zůstalo jen velmi málo. Dokázali, že jsou schopní žít i v kulturní krajině, ačkoliv to nemají jednoduché.“

„Vlci jsou pro českou přírodu důležití. Pomáhají regulovat přemnoženou jelení zvěř a divoká prasata. Ze Slovenska i odjinud je známo, že tam, kde se vlci vyskytují, se mnohem lépe zmlazují mladé stromky, které jinde spásají přemnožení jeleni. Vlci tak pomáhají vytvářet v lesích rovnováhu a lesníkům snižují náklady na uměle budované oplocenky a další ochranu mladých listnáčů a jedlí. “

„Návrat vlků však může představovat nebezpečí pro nestřežená stáda ovcí. Hnutí DUHA proto chovatelům nabízí bezplatné poradenství o způsobech, jak svá zvířata proti útoku zabezpečit. Chovatelé také mohou zdarma dostat praktickou příručku o pasteveckých psech a dalších způsobech ochrany stád [1].“

„Zoologové také uvítají další informace od lidí o výskytu vlků - viz mapové aplikace na www.mapa.selmy.cz

 [1] Poradna pro chovatele funguje v Beskydech, ale telefonicky či e-mailem mohou pracovníci poradit i na dálku. Více informací naleznete zde. Zájemci si mohou stáhnout nebo požádat o zaslání publikace slovenského odborníka na ochranu stád Robina Rigga.

 


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr