English version

Výsledky mapování šelem v Beskydech

9.3.2007, Správa CHKO Beskydy

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy, které ve dnech  22.- 24. 2007 provádělo na 60 lidí, zjistilo  výskyt  15 rysů,  11 vlků (cca 2 smečky) a 3 medvědů.  Počet  šelem byl vyhodnocen  podle velikosti stop jednotlivých zvířat,  počtu stopních drah na místě nálezu,  stáří stop,  vzdálenosti mezi lokalitami výskytu. Vodítkem  byly také dosavadní poznatky z terénu i odborné literatury.

Koordinátor mapování, RNDr. Dana Bartošová k výsledkům poznamenává: „Musíme je považovat za orientační, neboť  tato akce je vždy  ovlivněna počasím, zkušeností mapovatelů a dalšími  faktory.  Ve skutečnosti může být počet rysů a medvědů v Beskydech o něco vyšší,   zatímco počet vlků, kteří se  pohybují po  tak rozlehlém území bude spíše nižší“.   
 
Mapovatelé zaznamenávali také výskyt dalších zvířat.  Kromě běžných druhů  byli  zjištěni  i vzácní  a chránění  živočichové, např.  puštík  bělavý,  orel skalní,   tetřev hlušec,  jeřábek lesní a vydra říční.  Kuriózní  bylo pozorování  zmije obecné na  zasněženém Velkém Polomu.

CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000 pro rysa, vlka a medvěda. Důsledná ochrana těchto šelem je tedy naší povinností nejen zákonnou ale i morální – jde o živé bohatství celé Evropy.  
Výsledky mapování proto využívá při své odborné a rozhodovací činnosti Správa CHKO Beskydy - zároveň budou poskytnuty i  ústředním pracovištím státní ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny).   

RNDr. Dana Bartošová     
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Rožnov pod Radhoštěm

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr