English version

Výsledky

ROK 2017

Monitoring výskytu velkých šelem v terénu

Vlk zachycený fotopastí na Broumovsku v roce 2017
  • Díky využívání fotopastí jsme získali řadu unikátních záběrů ze skrytého života velkých šelem (odkazy níže).
  • Miroslav Kutal se spolu s kolegy Univerzity Karlovy v Praze a České zemědělské univerzity a dalšími vědci z okolních států podílel na studii, publikované v odborném recenzovaném článku, který vyšel v časopise Diversity and Distribution zabývajícím se genetikou vlků ve střední Evropě. Pracovníci z Hnutí DUHA ve spolupráci s dalšími experty vyhodnotili výskyt tří druhů velkých šelem a kočky divoké v ČR a Západních Karpatech. Aktualizované mapky publikovali v časopise Lynx a ve sborníku Výskum a ochrana Malej fatry.
  • Miroslav Kutal, Michal Bojda, Josefa Volfová a Jiří Beneš zrealizovali 20 odborných přednášek na konferencích, seminářích a workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách.

 Rysí kotě z Pošumaví, 2017


Osvětová a informační kampaň

 

 

Zmírňování konfliktů s chovateli, komunikace s myslivci


Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech

Ekodukt v Lipníku
  • Dohlíželi jsme na to, aby v nově projednávaných územních plánech v Beskydech byly chráněny migrační koridory velkých šelem a dalších savců.
  • Pokračovali jsme v údržbě vysázených stromů v migračním koridoru v Jablunkově, kde jsme společně s místními obyvateli a myslivci vysadili od roku 2013 více než 5 500 stromů a keřů na čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar.  Na začátku léta byly všechny plochy vysečeny.
  • Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy se nám podařilo prosadit instalaci dopravních značek Pozor zvěř a dodatkových značek doporučujících snížení rychlosti na 70 km v hodině na kritické úseky migračních koridorů velkých savců v Chráněné krajinné oblasti Beskydy v územní působnosti Moravskoslezského kraje.
  • Na základě pozvání slovenského ministerstva dopravy jsme se zúčastnili pracovního jednání v Jablunkově ohledně výstavby ekoduktu pro velké šelmy ve Svrčinovci v Jablunkovské brázdě. Záměr ekoduktu jsme také připomínkovali, tak aby byl pro migrující zvířata pokud možno co nejvíce funkční.
  • Účastnili jsme se několika jednání ohledně šetrnějšího lesního hospodaření v CHKO Jeseníky se Správou CHKO a LČR.

 

 

Poděkování

Práci Hnutí DUHA a Hnutí DUHA Olomouc v roce 2016 podpořili:

Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz)Stopuj s námi šelmy i pytláky – 84 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí ČR (www.mzp.cz):

Olomoucký kraj (www.kr-olomoucky.cz):

Liberecký kraj (www.kraj-lbc.cz) – 152 184 Kč

Úřad práce ČR – 83 000 Kč (dotace na společensky účelné pracovní místo)

Euronatur Stiftung (www.euronatur.org)Protection of the transboundary wolf population in Western Carpathians

103 789 Kč

Ministerstvo financí ČR (www.mfcr.cz) – projekty podpořené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (www.eeagrants.cz), doplatky projektů ukončených v roce 2017:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) podpořilo realizaci Vlčích hlídek a zapojování mladých lidí do monitoringu šelem v rámci projektu Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic  - (184 947 Kč).

Individuální dárci 1 382 274 Kč  – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly výše uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech).

Dále byly v roce 2017 zahájeny a z vlastních zdrojů předfinancovány projekty podpořené v rámci Danube Transnational Programme, Operačního programu životní prostředí a Libereckého kraje.

 

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným):

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dopravní federaci, Dušanovi Šmoldasovi, Elise Belotti, Haně Bednářové, Janu Svatošovi a Romi Strakové, Luďku Bufkovi, Tereze Minárikové, IBO CZ, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesoochranárskému zoskupeniu VLK, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Moravskému ornitologickému spolku, Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Beskydčan, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, obchodu Hračky Merrhaut, OP Tiger, Naše Triko, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Slovak Wildlife Society, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Blanský les, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě Národního parku Šumava, spolkům Egeria, Terra Natura, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za krásnou Olomouc, Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Tereze Ondruškové, Tiskárně Sprint, Tiskárně TiNa, Unii pro řeku Moravu, místním skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Velešín, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.
  

Výsledky v roce 2016

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr