English version

Výsledky

ROK 2018

 

Monitoring výskytu velkých šelem v terénu

 

Osvětová a informační kampaň 


 

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci 

 

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech

 

Poděkování


Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2018 podpořili:


Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz): Vlčí hlídky v české krajině - Stopuj s námi šelmy i pytlaky!93 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí ČR (www.mzp.cz): Vlci se k nám vrací. Máme se jich bát? -  EVVO program pro základní a střední školy v Karlovarském a Ústeckém kraji - 144 200 Kč 

Olomoucký kraj (www.kr-olomoucky.cz):

Liberecký kraj (www.kraj-lbc.cz): Kurzy ochrany velkých šelem v oblasti Ralska – 99 889 Kč

Karlovarský kraj (www.kr-karlovarsky.cz) Zajištění kurzů ochrany velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 2018 62 400 Kč

Královéhradecký kraj (www.kr-kralovehradecky.cz)Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje a rozvíjení činnosti středisek EVVO v souladu s krajskou koncepcí – 59 000 Kč

Euronatur Stiftung (www.euronatur.org): Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population 5 000 EUR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz): Projekt Volný čas mládeže: Prostor pro aktivitu a participacii projektu Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic - 326 993,20 Kč

Tides Foundation, PatagoniaStop the dams on Czech rivers - 80 330 Kč

Program Erasmus+: Zvyšování kompetencí pracovníků vzdělávajících dospělé v oblasti ochrany životního prostředí -  112 438,46 Kč

Program Interreg V-A Slovenská republika: Česká republika, projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí - 272 758,06 Kč

Interreg D.T.P. Transgreen: Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature - 2 014 295,58 Kč

Úřad práce ČR: Dotace na společensky účelné pracovní místo183 066 Kč

Nadace na ochranu zvířat: Dar na zlepšení ochrany stád ovcí a koz v jádrové oblasti výskytu vlka obecného na Broumovsku ve výši - 10 000 Kč

ČESFUR z.s: Dar na financování projektů ochrany velkých šelem 50 000 Kč 

Individuální dárci: 1 282 786 Kč  – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly výše uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech.

Dále byly v roce 2018 zahájeny a z vlastních zdrojů předfinancovány projekty podpořené v rámci Danube Transnational Programme (Harmon), OP Životní prostředí a Libereckého kraje.

 

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným):

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Beatě Rakowské, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dušanovi Šmoldasovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Beskydčan, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko Správě národního parku Šumava, spolkům Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za krásnou Olomouc,  Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, místním skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.

 

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

 

Výsledky v roce 2017  

Výsledky v roce 2016

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr