English version

Výsledky

 ROK 2019

 

Monitoring velkých šelem

 

 

Osvětová a informační kampaň

 

 

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci 

 

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech

 

Poděkování

 

Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2019 podpořili:

Ministerstvo vnitra ČR – Vlčí hlídky v české krajině - Stopuj s námi šelmy i pytláky – 118 000 Kč

Olomoucký kraj:

Liberecký kraj – Kurzy ochrany velkých šelem v Lužických horách – 121 816 Kč

Karlovarský kraj – Zajištění kurzů ochrany velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 2019 – 44 067,23 Kč

Ústecký kraj - Kurzy ochrany velkých šelem v Ústeckém kraji - 80 771,99 Kč

Euronatur Stiftung – Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population in the period 01 January 2019 - 31 December 2020 – 6 500 EUR

Ministerstvo životního prostředí - příprava projektu Boosting the recovery of wolves in Central Europe - 40 000 Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Zapoj se! – aktivita: Rysí a Vlčí hlídky - 211 227,10 Kč.

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí - 540 524,67 Kč

Interreg DTP - projekt TRANSGREEN - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature - 619 611,17 Kč

Danube Transnational Programme Seed Money Facility - Harmon - 7 491,07 EUR

SFŽP - Operační program ŽP - Soužití s velkými šelmami v České republice - 4 890 066,87 Kč

Úřad práce ČR - 39 000 Kč (dotace na společensky účelné pracovní místo)

Nadace Ivana Dejmala - 50 000 Kč

Nadační fond Biodiverzita - 20 000 Kč

Individuální dárci - 995 541, 77 Kč – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly výše uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech.

Dále byly v roce 2019 zahájeny a z vlastních zdrojů předfinancovány projekty podpořené v rámci OP Životní prostředí a Libereckého kraje.

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, Beatě Rakowské, Dominice Grohmann, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dušanovi Šmoldasovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, spolkům Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za krásnou Olomouc, Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, místním skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Janovská základna Vlčích hlídek

 

Výsledky v roce 2018

Výsledky v roce 2017  

Výsledky v roce 2016

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr