English version

Výsledky

 ROK 2021

 O Hnutí DUHA Šelmy

Změna názvu spolku na Hnutí DUHA Šelmy

Jednou z poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA byla donedávna také Hnutí DUHA Olomouc. 20. 4. 2022 však došlo k přejmenování organizace na Hnutí DUHA Šelmy a změně podoby pobočného spolku z místní skupiny na organizační skupinu. Uvedené změny jsou důsledkem dlouhodobé orientace na témata spojená s ochranou velkých šelem. Hnutí DUHA Šelmy má vlastní právní subjektivitu a samostatné financování. Sídlí v Olomouci, aktivních devatenáct zaměstnanců a desítky dobrovolníků však pracují ve všech regionech, které se dotýkají témat, které řešíme, především v souvislosti s ochranou velkých šelem.  Koordinátorem Hnutí DUHA Šelmy je Miroslav Kutal. Více o našem týmu najdete na webu www.selmy.cz

Posláním Hnutí DUHA je prosazovat čisté a zdravé prostředí pro každodenní život. Chceme získávat lidi k účasti na změnách společnosti, které omezí znečištění a zajistí ochranu přírody i respekt k ekologickým limitům. Dobré výsledky naší práce tkví v důrazu na věcnost, přesnost a poctivost.

 

Ochrana velkých šelem

Zachování velkých šelem v naší krajině je pro nás velmi důležitým a zároveň složitým úkolem. Medvěd, rys a vlk se od druhé poloviny 20. století vrací zpět do přírody v oblasti Beskyd, Javorníků a také do severních, středních a východních Čech. Početnější populaci rysa ostrovida najdeme v jihozápadních Čechách: především na Šumavě, v Pošumaví, Novohradských horách v Blanském a Českém lese. Ovšem neustálé pytláctví či lov u nás i v sousedních státech, odkud k nám velké šelmy přicházejí, negativně ovlivňuje jejich rozptyl a vznik stabilních populací.

Hnutí DUHA se problematice velkých šelem věnuje intenzivně od roku 1999. Místní skupina Olomouc od roku 2002 prováděla terénní monitoring velkých šelem a navazující osvětové aktivity v Beskydech. V roce 2015 jsme monitoring velkých šelem rozšířili o další oblasti – Jeseníky, Ralsko a Broumovsko, později také o Jizerské hory, Krušné hory,  Děčínsko  a Lužické hory,  od roku 2018 jsme převzali od naší mateřské organizace Hnutí DUHA koordinaci nad monitoringem v oblasti Pošumaví (JZ Čech). Neodmyslitelnou součástí naší práce na ochraně velkých šelem jsou také osvětové akce a vzdělávání široké veřejnosti, ochrana migračních koridorů a biotopů šelem. V neposlední řadě komunikujeme s myslivci či chovateli ovcí a zapojujeme veřejnost do monitoringu a ochrany šelem. 

Níže naleznete přehled hlavních výsledků pracovníků a dobrovolníků Hnutí DUHA Šelmy v roce 2021.

Výsledky za rok 2021

Monitoring velkých šelem

Vlčí a Rysí hlídky

 

Rysové z Beskyd

Kočka divoká

 

Osvětová a informační kampaň

Hnutí DUHA Šelmy na ČT1

Zboží z www.obchod.selmy.cz

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci 

Spolupráce s chovateli


Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech 

SaveGREEN

Účast v rozhodovacích procesech

Ochrana zeleně

V oblasti ochrany zeleně v Olomouci jsme navázali na předchozí roky a pokračujeme ve sledování a účasti v řadě řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Podávali jsme připomínky a nakonec i odvolání v řízení týkající se rozsáhlého kácení aleje v Hněvotíně.


Další řízení o výjimkách

Od roku 2020 nadále sledujeme probíhající správní řízení týkající se velkých šelem ve všech krajích a regionálních pracovištích AOPK ČR.


Spojená Bečva

Byli jsme lídrem kampaně za zachování řeky Bečvy bez přehrady v prostoru mezi Valašským Meziříčím a Teplicemi nad Bečvou. Po velmi úspěšném představení alternativní studie v roce 2017 jsme dále pokračovali v boji proti přehradě Skalička. Nadále pokračovalo také  informování široké veřejnosti o této problematice prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek i tiskových zpráv. 


Ochrana lesů

Aktivně se účastníme řízení, které se týkají použití intenzivních technologií těžby v prvních a druhých zónách v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj (zejména NPR Břehyně-Pecopala) na Českolipsku, v CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce či CHKO Beskydy. V monitoringu těchto oblastí budeme v souvislosti s ochranou biotopů velkých šelem pokračovat i nadále.

 

Kosení luk v biocentru Topolany

I v roce 2021 jsme pokračovali v udržitelném sečení luk na pozemcích Statutárního města Olomouc. V lokalitě jsme realizovali za podpory Statutárního města Olomouc projekt “Podpora biodiverzity v biocentru Topolany”.


PODĚKOVÁNÍ

Práci Hnutí DUHA Šelmy v roce 2021 finančně podpořili:

Individuální dárci - 601 599,80 Kč – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly níže uvedené grantové zdroje (ty tvořily v roce 2021 82% z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech.

Dar GOLDEN GATE CZ a.s. - 47 600 Kč

Nadační příspěvek - Nadace pro zvířata v nouzi - 1 000 EUR

Statutární město Olomouc - Podpora biodiverzity v biocentru Topolany - 21 000 Kč

Olomoucký kraj - Osvěta a poradenství v oblasti životního prostředí s důrazem na ochranu ohrožených druhů živočichů včetně velkých šelem v Olomouckém kraji - 71 389 Kč

Královéhradecký kraj -  Kurzy ochrany velkých šelem v Královéhradeckém kraji - 89 000 Kč

Karlovarský kraj - Ochrana a monitoring velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 2021 -54 006,16 Kč

Liberecký krajOchrana velkých šelem a kočky divoké prostřednictvím terénních kurzů  112 500 Kč

Moravskoslezský kraj - Ochrana velkých šelem prostřednictvím Vlčích a Rysích hlídek v Beskydech - 128 400 Kč

Středočeský kraj - Terénní kurzy ochrany velkých šelem ve Středočeském kraji - 162 600 Kč

Ústecký kraj - Ochrana velkých šelem a kočky divoké v Ústeckém kraji prostřednictvím terénních kurzů - 70 200 Kč

The Alongside Wildlife Foundation - Photomonitoring of wolves in the Czech Republic - 37 947,44 Kč

Euronatur Stiftung Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population in the years 2020 and 2021 - 194 345,93 Kč

Ministerstvo vnitra ČRVlčí a Rysí hlídky – 119 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 354 754,99 Kč

Erasmus+ - 27 471,38 Kč

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí -  112 594,62 Kč

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Hledáme kočku, pozor, divokou! - 1 537 748,91 Kč

Interreg - Danube transnational programme, projekt Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin - SaveGREEN - 1 537 748,91 Kč

Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životního prostředí - projekt Soužití s velkými šelmami v České republice -   875 104,75 Kč 

Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životního prostředí - projekt Soužití s velkými šelmami - 1 836 630,77 Kč


Donoři 2021

 

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Anně Vančurové, České společnosti pro ochranu netopýrů, České zemědělské univerzitě, Dušanovi Šmoldasovi, Jindřišce Jonešové, Josefu Kvapilovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Lesům ČR s.p OŘ severní Morava, Biskupským lesům, Lesům Augustiánského opatství, Mendelově univerzitě v Brně, Studentské organizaci vědeckých aktivit OU, Národnímu muzeu, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, spolkům ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Koalici pro Řeky, Národnému lesníckemu centru, WWF Deutschland, Luchsprojekt Österreich Nordwest, Luchs Bayern e.V., Muzeum Šumavy v Sušici, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Centru dopravního výzkumu, v. v. i., Zoologické zahradě Bojnice, Zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavu, Zoologické zahradě Ostrava, dalším místním skupinám Hnutí DUHA a všem členům, příznivcům, dobrovolníkům a spolupracovníkům.


Přijde vám naše práce užitečná?
Pokračovat v ní můžeme jen díky podpoře individuálních dárců - lidí, jako jste vy. Staňte se také jedním z Přátel velkých šelem! Pomůžete nám tak efektivně a dlouhodobě chránit rysy, vlky a medvědy i českou přírodu, která je našim společným domovem.

 

Celou výroční zprávu včetně finanční části najdete ke stažení >> ZDE <<

 


 

Výsledky v roce 2020

Výsledky v roce 2019

Výsledky v roce 2018

Výsledky v roce 2017  

Výsledky v roce 2016

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr