English version

Výsledky

 ROK 2020

Monitoring velkých šelem

Semináře tentokrát probíhaly z velké části online

Mnoho akcí hlídek muselo být kvůli epidemii koronaviru zrušeno, především přes léto jsme pak proto organizovali tzv. putovní hlídky

Záznam možných vlčích stop při hlídkách na Kokořínsku

Záběry velkých šelem z fotopastí

Telemetrie rysů v Beskydech

 

Osvětová a informační kampaň 

Pracovní sešit Šelmit pro žáky základních škol

 

Výukový program o velkých šelmách pro žáky základní školy v Beskydech

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci 

Hotové opatření financované z OPŽP u jednoho z chovatelů v Českém středohoří


Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech 

 

PODĚKOVÁNÍ

Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2020 finančně podpořili:

Individuální dárci - 710 960,88 Kč  – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly níže uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech.

Ministerstvo vnitra ČRVlčí hlídky v české krajině - Stopuj s námi šelmy i pytláky – 195 000 Kč

Olomoucký kraj:

  • Zkvalitnění a modernizace vybavení a kancelářských prostor olomouckého spolku Hnutí DUHA 35 000 Kč

  • Osvětová činnost týkající se kůrovcové kalamity v Olomouckém kraji 30 766 Kč

  • Vzdělávání a osvěta v soužití s velkými šelmami a v jejich praktické ochraně v Olomouckém kraji - 148 000 Kč

Liberecký krajKurzy ochrany velkých šelem v Libereckém kraji  – 37 250 Kč

Středočeský kraj - Terénní kurzy ochrany velkých šelem ve Středočeském kraji -  162 600 Kč

Euronatur Stiftung Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population in the period 01 January 2019 - 31 December 2020 – 173 979,47 Kč 

Ministerstvo životního prostředí - Rysí a Vlčí hlídky v jihozápadních Čechách - 249 690 Kč

Ministerstvo životního prostředí - Vlčí a Rysí hlídky v severních, západních a východních Čechách - 249 760 Kč

Ministerstvo životního prostředí - Boosting the recovery of wolves in Central Europe - 40 000 Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Mladí lidé pro zdravý a udržitelný životní styl  – aktivita: Rysí a Vlčí hlídky - 179 915,00 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Zapoj se!  – aktivita: Rysí a Vlčí hlídky - 21 122,61 Kč

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí -  49 423,69 EUR

Interreg D.T.P. Transgreen - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature - 21 604,16 EUR

Ministerstvo životního prostředí - Operační program SFŽP - projekt Soužití s velkými šelmami v České republice -   303 649,32 Kč 

SFŽP ČR - projekt Vlci u našich dveří - 69 150 Kč

Danube Transnational Programme Seed Money Facility - Harmon - 7 491,07 EUR

Nadace Ivana DejmalaAkce pro děti a veřejnost s infostánkem Ochrana velkých šelem - 29 039 Kč

Nadační fond Avast - Fotomonitoring vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj - 50 000 Kč 

Nadační fond Biodiverzita - 20 000 Kč

Dále byl zahájen a z vlastních zdrojů i předfinancován v roce 2020 projekt podpořený v rámci OP Životní prostředí - Soužití s velkými šelmami. 

 

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, Jindřiška Jonešová, České společnosti pro ochranu netopýrů, České zemědělské univerzitě, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dušanovi Šmoldasovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Koalici pro Řeky, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Národnímu muzeu, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, spolkům Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Zoologické zahradě Bojnice, Zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavu, dalším místním skupinám Hnutí DUHA a všem členům, příznivcům, dobrovolníkům a spolupracovníkům.

 

Výsledky v roce 2019

Výsledky v roce 2018

Výsledky v roce 2017  

Výsledky v roce 2016

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr