English version

Vlčí a rysí hlídky

Vlčí a Rysí hlídky jsou speciálně proškolení dobrovolníci všech věkových kategorií (od 15 let), kteří část svého volného času věnují monitoringu v následujících oblastech:

měření rysích stop

Zjednodušeně lze říct, že názvy „rysí" a „vlčí" jsou používány k odlišení územní působnosti a užívány spíše z tradice než z objektivních důvodů. Rysí hlídky jsou zaměřeny na rysa, protože vlci na Šumavě ani v Jeseníkách téměř nejsou, kdežto Vlčí hlídky jsou zaměřeny na sledování všech tří druhů velkých šelem a na monitoring tetřevovitých ptáků a sov.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr