Úvodní školení

Noví zájemci o dobrovolnictví ve Vlčích a Rysích hlídkách se zpravidla na podzim účastní úvodního semináře, kde se dozví vše potřebné o organizaci a průběhu hlídek, o problematice ochrany velkých šelem a rozpoznávání jejich pobytových znaků. Zároveň je zde prostor pro seznámení s koordinátory hlídek a ostatními nováčky. 

Společné akce Vlčích a Rysích hlídek

Během celého roku a zvláště na podzim a v zimě probíhají společné (většinou víkendové) akce Vlčích a Rysích hlídek. Hlídkování v podzimním a zimním období je pro nás prioritní, protože podle stop ve sněhu či blátě se dá zjistit o šelmách nejvíce zajímavých informací. Na vybranou základnu (chatu, ubytovnu) přijede skupina hlídkařů (2-15 osob dle kapacity základny), rozdělí se na menší skupinky a dohodnou si trasy na další den. Zejména v letním období probíhají některé monitorovací akce také formou tzv. putovních hlídek s přespávním přímo v terénu - pod širákem.

Ráno se vyráží na celodenní mapovací pochůzku. V terénu hlídkaři vyhledávají a dokumentují pobytové znaky velkých šelem či nelegální masité návnady. Zaznamenávají se i další zajímavá pozorování (chránění živočichové, zachovalé lesní porosty) i další dění v terénu - nešetrné těžby, nelegální motoristi, poškozování přírodních rezervací aj. V odpoledních či večerních hodinách se vrací na základnu. Pro pochůzky v terénu hlídky zásadně nevyužívají žádná motorová vozidla. 

Po návratu na základnu nastává obvykle výměna poznatků s dalšími skupinkami a volná zábava, případně sdělování novinek ze světa velkých šelem a ekologie. Po akci hlídkaři zapisují svá pozorování a nálezy do záznamu z terénní pochůzky v naší elektronické databázi.


Vybavení

Vybavenost jednotlivých základen je velmi rozdílná. Někdy je třeba si s sebou vzít karimatku a spacák a ve většině případů je možnost připravit si jednoduché teplé jídlo. Je potřeba mít základní vybavení do terénu - dobrou obuv, nepromokavé oblečení, čelovku (svítilnu), vlastní jídlo a pití, mobilní telefon s číslem na koordinátora akce, metr nebo jiné měřítko na nálezy, případně mapu a foťák.

Pomůcky pro odběr vzorků - sáčky a lahvičky s lihem na trus a chlupy - poskytuje zájemcům přímo na základně pověřený koordinátor společné akce. 

Individuální pochůzky Vlčích a Rysích hlídek

Do hlídek se lze po proškolení zapojit i formou samostatných individuálních pochůzek, kdy se v terénu dobrovolníci pohybují sami, s dalšími členy hlídek nebo s kamarády či rodinou. Svá pozorování a nálezy opět dokumentují a zapisují do záznamu z pochůzky v naší elektronické databázi, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Shelmon.