Mrtvý rys byl nalezen v neděli 27. prosince ve večerních hodinách na dálnici u Brna.* Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR rysa následně předali k dalšímu šetření a k pitvě na Veterinární a farmaceutickou  fakultu v Brně. V tomto roce se jedná již o třetí zdokumentované usmrcení rysího samce. Prvním bylo upytlačení rysa Oldy, druhým srážka mladého rysího samce s autem v Hostýnských vrších. Po podání trestního oznámení Hnutím DUHA řeší případ i Policie ČR pro podezření z neoprávněného usmrcení zvláště chráněného živočicha.


* AKTUALIZOVÁNO - v původní verzi tiskové zprávy je jako datum nálezu uváděno pondělí 28. prosince. Dle informací vyšetřovatelů byl však mrtvý rys nalezen již v neděli večer, tedy 27. prosince.


Mrtvý rysí samec byl převezen k pitvě na Veterinární a farmaceutickou fakultu v Brně; zdroj: Lucia Frgelecová, VFU


Mrtvého rysa identifikovali pracovníci Hnutí DUHA Olomouc jako jedince z moravsko-slovenského pomezí. V této oblasti probíhá dlouhodobý fotomonitoring velkých šelem. Díky unikátní skvrnitosti rysí srsti se tak podařilo samce rozpoznat na několika snímcích. Mladého rysa fotopasti poprvé zaznamenaly 25. srpna letošního roku v Bílých Karpatech nad obcí Nedašov. Posléze rysa dvakrát zachytila také fotopast v hřebenových lokalitách Vsetínských Beskyd. Pokud se potvrdí, že zvíře bylo sraženo, tvořila by celková ušlá vzdálenost jedince podle zdokumentovaných záchytů minimálně 130 km vzdušnou čarou. Mladý samec musel v takovém případě překonat mnoho silnic, železnic a hustě obydlená území. Jeho putování však bohužel skončilo na dálnici u Brna.


Identifikace mrtvého rysa pomocí záběrů z fotopastí. Snímky A a B pocházejí z Bílých Karpat, snímek C ze Vsetínských Beskyd. Barevné fotky pochází z facebooku; zdroje: Hnutí DUHA Olomouc, www.facebook.com

 

 

Mladí rysí samci jsou schopni přesunů na velké vzdálenosti, jak ukazují evropské výzkumy

Takový rozptyl by nebyl ojedinělým případem. Mladí jedinci, kteří se osamostatní, jsou schopni urazit při hledání nového teritoria velké vzdálenosti. Ukázkou úspěšného přesunu přes Moravskou bránu byl rys Kryštof, který dva roky pobýval na území Moravského Krasu. Vzdušnou čarou činila vzdálenost mezi místem narození rysa Kryštofa a jeho novým teritoriem přibližně 122 km. Také nedávný případ sraženého rysa u Chvalčova v Hostýnských vrších, který se narodil v centrální části Moravskoslezských Beskyd, dokumentuje schopnost rozptylu mladých jedinců na velké vzdálenosti. Důkazem rozptylových schopností mladých samců jsou i jiné výzkumy v Evropě. Například v Pobaltí zaznamenali zoologové maximální rozptylovou vzdálenost 124 km, ve Švýcarsku 129 km a ve Skandinávii dosahovali rozptylové vzdálenosti maxima až 428 km.

 


Přežití rysa ve střední Evropě závisí na propojení izolovaných populací

Dlouhodobá existence rysa ve střední Evropě je podle vědců závislá na schopnosti přesunu mladých jedinců mezi stávajícími izolovanými populacemi, které jsou například na Šumavě. Místo toho ale mladí, rozptylující se rysové často umírají pod koly aut nebo beze stopy zmizí. Osudy tohoto rysa i dalších jedinců (např. nedávno sraženého samce u Chvalčova nebo rysa Kryštofa) dokazují nutnost snížení negativního dopadu vysoké fragmentace krajiny a důsledného potírání pytláctví.

 


Hnutí DUHA Olomouc řeší spolu s dalšími partnery lepší ochranu migračních koridorů v rámci nadnárodního projektu SaveGREEN 

Kritickým tématem ohrožených ekologických koridorů se zabývá také projekt SaveGREEN, jehož partnerem je i Hnutí DUHA Olomouc. V současné době jsou migrační koridory ohroženy nedostatečně promyšleným plánováním ekonomického rozvoje v mnoha oblastech Karpat a Podunají. Proto si projekt SaveGREEN klade za cíl prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů ve všech svých 8 pilotních oblastech, do nichž patří také oblast Beskydy-Kysuce na česko-slovenském pomezí. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (European Union funds - ERDF). Více informací lze najít na webových stránkách www.interreg-danube.eu/SaveGREEN nebo v češtině na www.selmy.cz.

 

 

SaveGREEN 
www.interreg-danube.eu/SaveGREEN | Project co-funded by the European Union funds (ERDF)

 


Kontakty: 


Martin Duľa, pracovník Hnutí DUHA Olomouc a zoolog Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, martin.dula@mendelu.cz, 770 137 635

Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 728 832 889

Michal Bojda, koordinátor monitoringu velkých šelem v Beskydech, michal.bojda@hnutiduha.cz, 734 233 993

 

 

Martin Duľa, Michal Bojda & Miroslav Kutal

Hnutí DUHA Olomouc/Ústav ekologie lesa, LDF, MENDELU