Tiskový komentář Hnutí DUHA Olomouc k vyšetřování případu pravděpodobného upytlačení rysa


Deník Právo dnes přinesl přelomové informace v historii vyšetřování případů pytláctví chráněných šelem v České republice. Více informací je ve výběru z tisku na serveru iROZHLAS.cz.

Celní správa koncem června zabavila při domovní prohlídce na Klatovsku mrtvého rysa. Muž, který chráněnou šelmu uchovával, je v současné době vyšetřován pro podezření z pytláctví této šelmy. Zároveň je však důležité uvědomit si, že i držení a manipulace s tímto chráněným živočichem je bez patřičných výjimek nelegální.

Při zdárném dokončení vyšetřování by se mohlo jednat o první úspěšně vyřešený případ pytláctví některé z velkých šelem v České republice. V takovém případě by šlo jednoznačně o historický milník, jelikož za 21 let aktivit Hnutí DUHA na ochranu velkých šelem ještě žádný případ pytláctví vyřešen nebyl, ačkoliv jich není málo. Jen z minulého roku je znám minimálně jeden případ pytláctví vlka na Kokořínsku, v Beskydech byl pak loni upytlačen rys Olda. Další případ upytlačeného rysa zdokumentovali také dobrovolníci Rysích hlídek v loňském roce při své činnosti v jižních Čechách. Vyšetřování všech těchto případů nevedlo k odhalení pachatele a bylo odloženo. Navíc případy pytláctví, o nichž se dozvíme, jsou pravděpodobně jen zlomkem z celkového počtu nelegálně ulovených chráněných zvířat. Tento druh environmentální kriminality je tak v Česku dosud silně podceňovaným problémem.

Na pravděpodobné upytlačení rysa v regionu jsme celní správu upozornili poté, co se na nás se svým podezřením obrátil místní občan, který se o programu Hnutí DUHA na ochranu a monitoring rysů dozvěděl z reportáže o telemetrii rysů v Beskydech. Potvrzuje se tak, že kromě kompetentních vyšetřovacích orgánů je základním předpokladem úspěšného potírání pytláctví vzácných druhů zájem a pomoc veřejnosti.


Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA, řekl:

„Celý případ je souhrnem několika důležitých zlomových bodů v historii ochrany velkých šelem v České republice. Zájem státu o důkladné prošetření podezření z pytláctví je jedním ze základních kamenů potírání ilegálního lovu chráněných živočichů. Zlomovým je také nalezení poměrně průkazných důkazových materiálů v podobě mrtvého rysa, kterého podezřelý ilegálně uchovával. Klíčovým předpokladem k zabavení těla ilegálně uskladněného těla rysa byly důkazy, které zajistil místní občan. Zákon je bezzubý, pokud ho nikdo nevymáhá. Bez spolupráce veřejnosti a bez celospolečenského odmítnutí pytláctví nebude legislativa, zaručující velkým šelmám zákonnou ochranu, nikdy dostatečná." 


Pro více informací kontaktujte Miroslava Kutala, 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz.


Podpořil: