Sražená psovitá šelma, s největší pravděpodobností vlk, byla nalezena ve středu 22. ledna na silničním náspu nedaleko Turnova. Odtud ji zaměstnanci CHKO Český ráj převezli k odbornému zkoumání expertům z České zemědělské univerzity v Praze. Pitva ukáže přesnou příčinu smrti. Zároveň provedou pracovníci univerzity genetickou analýzu, aby potvrdili, že se skutečně jedná o vlka a zjistili, z jaké populace zvíře pochází.


Fotografie sražené vlčice u silnice u Turnova, autorství fotografie AOPK ČR


„Na 99 procent to byl vlk. Samice měla přibližně dva roky, na první pohled byla zdravá a dobře vyvinutá. Její tělo bylo nepoškozené, pouze u tlamy měla krev, což napovídá, že nepřežila srážku s autem,“ podotkl pro server iDnes.cz ředitel Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště. Oblast, v níž vlčice zemřela, nespadá momentálně do žádného známého teritoria smečky nebo vlčího páru. Pravděpodobně se tedy jedná o případ migrujícího jedince, který si nové území pro život teprve hledal. CHKO Český ráj se však nachází pouhých 30 kilometrů vzdušnou čarou od Ralska, kde se vlci znovu usazují již od roku 2014 a pošesté v řadě tu byla loni prokázána i jejich reprodukce.  „V Libereckém kraji je pohyb vlků potvrzen také na území Jizerských hor, Frýdlantska či Lužických hor. Vlci jsou však schopni přesunu i na několikasetkilometrové vzdálenosti, není tedy vyloučené, že by území CHKO Český ráj časem mohli obsadit i jedinci z Polska či Německa, jako se to potvrdilo i v jiných oblastech severních a východních Čech” řekla koordinátorka Vlčích hlídek na Liberecku Kristýna Fridrichová. 

 

V Českém ráji nejspíš proběhne proškolení nových dobrovolníků pro monitoring

Hnutí DUHA Olomouc, která organizuje Vlčí hlídky po celé republice, proto vyzývá všechny zájemce o monitoring v této oblasti, aby se přihlásili na email vlci.hlidky@hnutiduha.cz„V Českém ráji zatím dobrovolníky nemáme. V posledních dvou dnech se nám již několik místních spontánně ozvalo, že by o činnost v hlídkách měli zájem. Zveme proto i další zájemce a pokusíme se pro ně do jednoho až dvou měsíců uspořádat určitou formu proškolení, která obvykle probíhají během podzimu,” uvedl vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA Miroslav Kutal. Hnutí DUHA také pomáhá chovatelům v Českém ráji zabezpečit stáda před útoky vlků. Loni organizace zajistila finanční podporu chovatelům ovcím a krav hospodařícím pod Troskami. Ti si ještě před příchodem šelem pořídili 2 pastevecké psy a mobilní elektrické ohradníky. 

 

Doprava a fragmentace krajiny jsou významným rizikem pro velké šelmy

Doprava a fragmentace krajiny představují velké riziko pro mnoho živočišných druhů. Velcí savci, kteří se často potřebují přesouvat na velké vzdálenosti jsou z tohoto hlediska ohroženi velmi významně. Již v roce 2010 vznikla publikace “Migrační koridory pro velké savce v České republice”, z níž vyplývá, že např. právě na silnici/dálnici mezi Turnovem a Libercem existují dvě kritická a jedno problémové místo. I proto, že právě naše republika je pro vlčí populaci genetickou křižovatkou, je neprůchodnost mnoha oblastí problémem, který by měl být i nadále v české krajině řešen. Genetickými analýzami již bylo prokázáno, že se na našem území vyskytují jedinci jak z tzv. středoevropské nížinné populace, tak z populace karpatské a v malé míře i alpské.

Poslední vlk byl sražen v prosinci na Kaplicku. Další dva vlci byli loni zabiti na Českolipsku a v Českém Švýcarsku. V roce 2017 byl kromě dalších případů autem sražen také vlk na Vysočině. Tedy podobně jako v aktuálním případě mimo trvalé vlčí osídlení.

 
AKTUALIZACE: 

V letech 2016 - 2018 proběhla aktualizace tohoto projektu z roku 2010. Nový projekt se opět zabýval migračními koridory velkých savců a jeho výstupy jsou k nahlédnutí či stažení zde. Nejdůležitější výsledky jsou metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska druhů lesních ekosystémů a mapa vymezených území, důležitých pro zajištění konektivity krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů (biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců), jež jsou na stránkách označeny jako hlavní výstupy B. I a B. II.

Podstatný je fakt, že výsledky by měly tentokrát sloužit jako povinný podklad pro územní plánování na úrovni krajů (v Zásadách územního rozvoje) a měly by výrazně přispět k zachování konektivity krajiny a vlčích teritorií.


Aktualizovaná mapa vymezených území, důležitých pro zajištění konektivity krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů (biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců)


Tisková zpráva AOPK - http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/nedaleko-turnova-srazilo-auto-psovitou-selmu-pravdepodobne-vlka/