Vlci, rysi a medvědi pomalu nacházejí opět  místo v našich horách. Jejich samovolný návrat však není snadný – nejvážnější hrozbou představuje nelegální lov – pytláctví –, ale jsou zde i další problémy: například vzrůstající zástavba a migrační bariéry v oblastech, kudy se velké šelmy přemisťují mezi horskými masivy. To chceme změnit.


Hnutí DUHA Olomouc se věnuje ochraně velkých šelem v Beskydech intenzivně od roku 2002, kdy navázala na práci národní kanceláře Hnutí DUHA. Dloudobá práce již přinesla konkrétní úspěchy. Díky desítkám dobrovolníků vlčích hlídek se například podařilo snížit množství nelegálně kladených návnad a lépe zmapovat výskyt velkých šelem. Při modernizaci železnice jsme prosadili výstavbu podchodů pod železnicí, kudy budou moci šelmy (a další velcí savci) migrovat.  Beskydské lesy jsou díky Hnutí DUHA pro šelmy zase o něco bezpečnější. 


Tím však práce nekončí. Ročně organizujeme desítky besed na školách i v obcích a šíříme pravdivé objektivní informace o velkých šelmách mezi stovky místních obyvatel. Díky informačním setkáním a koordinaci aktivit se zlepšuje komunikace mezi místními obyvateli, ochránci přírody a myslivci. Vyvracíme zažité pověry a zbavujeme tak strachu z návratu šelem návštěvníky a obyvatele hor.


Práce olomoucké pobočky Hnutí DUHA na ochraně vzácných šelem tedy má smysl. Shodují se na tom i odborníci a instituce, které s námi spolupracují. Bohužel, všechnu práci nemůžeme dělat jen dobrovolně a s nadšením. Pro pokračování celého neziskového projektu je proto nesmírně důležitá finananční podpora lidí, jako jste vy.  Velmi si vážíme každého drobného příspěvku. Zvažte, prosím, zda můžete pomoci.

I malý příspěvek
– například několik stokorun – má smysl.  Číslo našeho účtu je 3313751001/5500. Před zasláním daru nás prosím předem informujte na e-mailu pratele@selmy.cz – přidělíme vám správný variabilní symbol.


Všem novým i pravidelným dárcům zašleme k novému roku 2009 malý dárek: sadu samolepek s ilustracemi Ludvíka Kunce – zoologa a výtvarníka, který náš projekt dlouhodobě podporuje.


Přátelé velkých šelem

Pokud se rozhodnete přispívat Hnutí DUHA Olomouc alespoň 80 Kč měsíčně (nebo 240 Kč čtvrtletně), stanete se jedním z Přátel velkých šelem. Pravidelně vás budeme informovat o probíhajících aktivitách na ochranu unikátní beskydské přírody včetně jejich živých klenotů – vlků, rysů a medvědů. Každý rok Vám zašleme výroční zprávu a zdarma vám budeme zasílat také námi vydávané informační materiály o velkých šelmách.


Odpočet z daní

Ke konci kalendářního roku Vám vystavíme potvrzení o přijatých darech, abyste si mohl(a) částku odečíst ze základu daně (to je ze zákona možné, pokud celková částka darovaná neziskovým organizacím přesáhne v daném kalendářním roce 1000 Kč).


Příspěvek na odměnu za odhalení pytláka

Hnutí DUHA vypsalo ve spolupráci s Českomoravskouo mysliveckou jednotou odměnu 50 000 korun za oznámení, jež povede k usvědčení pachatele, který ilegálně zastřelil rysa, vlka nebo medvěda. Tuto částku chceme získat ve sbírce, kterou jsme pro tento účel oteveřeli na transparetním účtu Raiffaisenbank.

 

Podrobnosti o vypsané odměně

Podrobnosti o sbírce, kde můžete navýšit odměnu

 

Ochrana rysů na Šumavě

Pokud chcete podpořit práci na ochraně rysů na Šumavě, zejmén projekt rysích hlídek, podpořte přímo centrum Hnutí DUHA – více na  www.hnutiduha.cz/podpora.