Silniční doprava si letos vyžádala již druhou oběť na  beskydské populaci rysa ostrovida. Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy informovala, že ve čtvrtek 12. října bylo na silnici I/35 u Dolní Bečvy nalezeno devítikilové mládě zvláště chráněného rysa ostrovida. Začátkem října bylo jiné rysí mládě sraženo na silnici I/57 u Lidečka.

Zoologové z Hnutí DUHA Olomouc, kteří se dlouhodobě zabývají fotomonitoringem velkých šelem, podle skvrnitosti srsti dokázali čerstvě sražené zvíře z Dolní Bečvy identifikovat. „Po porovnání snímků přejetého rysa a se záznamy z fotopastí bohužel musíme potvrdit, že sražený rys je jedno ze tří letošních mláďat rysice Lenky. Hry Lenčiných trojčat jsme v červenci zachytili na fotopasti v centrálních Beskydech“, uvedl Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem v Beskydech.“

 Srovnání skvrnitosti sraženého mláděte (foto: Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy) a rysího mláděte z fotopasti Hnutí DUHA Olomouc

Srovnání skvrnitosti sraženého mláděte (foto: Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy) a rysího mláděte z fotopasti Hnutí DUHA Olomouc

V Beskydech Hnutí DUHA letos zaznamenalo 7 koťat od tří samic. V celých Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách se celkem pohybuje asi 10 dospělých rysů. Úmrtnost rysích mláďat během prvního roku je vysoká, pohybuje se zhruba na 50 %. Velkým nebezpečím je právě silniční doprava.

Mrtvé mládě bylo nalezeno v takzvaném migračně významném území, které před pěti lety vymezila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Hnutí DUHA prosazuje, aby zachovalá, dosud průchodná krajina zůstala bez zástavby a v úsecích silnic s prokázanými přechody nebo střety s vzácnými šelmami byla alespoň v nočních hodinách snížená maximální povolená rychlost.

 „Doufáme, že důvodem, proč se mládě odvážilo tak blízko silnice, byla pouhá neopatrnost a nikoliv ztráta matky. Máme z lokality hlášeno i přímé pozorování dalšího rysího mláděte, zřejmě sourozence sraženého rysa. Během dalších týdnů budeme ověřovat, zda se Lenka se zbylými koťaty v území stále vyskytuje“ doplnil Miroslav Kutal.

Fotomonitoring velkých šelem probíhá v rámci projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.“