S ochranou migračních koridorů na moravsko-slovenském pomezí pokračujeme. V posledních měsících v rámci projektu SaveGREEN sledujeme pomocí fotopastí řadu nových lokalit, které mohou být významné z hlediska propojení izolovaných lesních biotopů. Pilotní oblast Beskydy-Kysuce je krajinou intenzivně využívánou člověkem. Jednotlivé horské celky od sebe dělí hustě osídlená údolí a pánve s rozvinutou infrastrukturou. Proto zde pokračujeme v mapování pohybu velkých šelem, ale i dalších druhů živočichů. Nově např. i v okrajovějších částech, jako jsou Vizovické vrchy nebo Bílé Karpaty, které navazují na jádrová území výskytu velkých šelem. 


 

Fragmentace krajiny není problémem jen pro velké savce, jako jsou vlk, rys nebo medvěd. Týká se také dalších druhů savců, ale i ptáků nebo hmyzu. Pro zhodnocení konektivity naší pilotní oblasti jsou však velké šelmy nejvhodnějším ukazatelem. Pokud je krajina prostupná pro ně, bude zpravidla prostupná i pro další živočichy. To stejné platí i u opatření, které pomáhají izolované ostrůvky volné přírody znovu propojovat - např. ekodukty. Pokud jsou vhodné pro velké šelmy, budou ekodukty využívat i ostatní druhy živočichů. V některých případech, např. u frekventovaných silnic, se mohou stát vhodným přechodem třeba i pro místní obyvatele.

Projekt SaveGREEN, logo

Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Zodpovědný Dunajský region v oblasti kultury a životního prostředí – specifický cíl: Podpora obnovy a správy ekologických koridorů.