Správa CHKO Beskydy spolu se Správou CHKO Kysuce a Hnutí DUHA Šelmy, připravují tradiční zimní monitoring velkých šelem. V CHKO Beskydy se bude jednat již o 40. ročník této akce a v CHKO Kysuce o 20. ročník této akce, do které se letos zapojí také dobrovolníci Vlčích a rysích hlídek.

Monitoring se uskuteční ve dnech 16.2. - 18.2., v případě nepříznivého počasí v náhradním termínu 2.3. - 4.3. Proškolení mapovatelé se zaměří na sledování stop a dalších pobytových znaků velkých šelem v pohořích na moravsko – slovenském pomezí. Mezinárodní monitoring velkých šelem představuje efektivní přeshraniční spolupráci, za účelem zjištění prostorové distribuce těchto chráněných živočichů v daném území. Tato akce je součástí pilotních aktivit v projektovém území Beskydy-Kysuce projektu LECA Interreg Central Europe.

CHKO Beskydy patří díky výskytu velkých šelem mezi evropsky významné lokality. Nejdůležitějším faktorem, který početnost velkých šelem ovlivňuje, jsou lidské aktivity - nelegální lov, smrt šelem při dopravních nehodách, ztráta vhodného prostředí či vyrušování lidskou přítomností.

K pobytovým znakům, které se během monitoringu velkých šelem hledají a zaznamenávají patří např. stopy, trus, moč, srst nebo kořist. Na fotce vlčí stopní dráha; zdroj: Hnutí DUHA Šelmy


Co přinesly výsledky monitoringu v minulé sezóně?

Vlci byli během "sčítání" v minulém roce zjištěni v  Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. Podle dlouhodobého monitoringu se vlci v oblasti Beskyd vyskytují častěji než dříve. Do CHKO Beskydy zasahovaly v zimě 2022/2023 3 smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se však v průběhu zimy mění. 

Medvěd hnědý se v posledních letech v Beskydech objevuje sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. V době “sčítání“ nebyly v předchozím roce pobytové znaky medvěda v CHKO Beskydy, ani v západní části CHKO Kysuce zaznamenány. Výskyt medvědů se podařilo prokázat jen ve východní části CHKO Kysuce. Během vegetačního období se však medvědi vyskytovali také v blízkosti naší hranice v Javorníkách i Bílých Karpatech.

Naopak stopy rysů byly nalezeny v Moravskoslezských Beskydech, v Javorníkách a dokonce i v Podbeskydské pahorkatině. Podle monitoringu (fotopasti, telemetrie, pobytové znaky, analýza DNA) se v zimě 2022/2023 v Beskydech zdržovalo 7 samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovali 3 rysové. Někteří rysové pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů.

Unikátní záběry rysí dvojice z Moravskoslezských Beskyd; zdroj: Hnutí DUHA Šelmy


Pozorování šelem mohou lidé zasílat na e-maily stopy@selmy.cz nebo vlk@nature.cz (AOPK ČR), případně zadat pomocí aplikace BioLog.Kontakt:

Michal Bojda

Koordinátor Vlčích a Rysích hlídek v Beskydech

Martin Duľa

Ústav ekologie lesa LDF Mendelu, Hnutí DUHA Šelmy