Migrační trasa rysa Benjamina ze Šumavy až do Brd

V České republice je díky dlouholetému projektu, který se zabývá telemetrickým sledováním rysa ostrovida na Šumavě, zdokumentován přesun mladého migrujícícho rysa jménem Benjamin.

Odchycen byl na území NP Šumava, kde se částečně zdržoval v domovském okrsku rezidentního rysího samce Jamese. Od února do června 1997 si Benjamin obhajoval teritorium o rozloze 332 km2 v oblasti Křemelné. Od června však začal z této oblasti migrovat nejvyššími partiemi hor směrem na sever podél hranice s Německem. Migrace jako takové, během níž se pohyboval striktně v rámci lesního prostředí nebo využíval přirozených migračních koridorů s vysokým zastoupením křovin a jiné rozptýlené zeleně, trvala do července 1997. Nakonec se Benjamin po svém putování usadil v brdských lesích, kde využíval rozlehlého teritoria o velikosti 394 km2.

Na základně poznatků o migračním chování tohoto jedince tak mohl být identifikován přirozený migrační koridor, který obsahuje téměř výhradně lesní celky a spojuje oba velké lesnaté komplexy. Tento koridor vede severním směrem z CHKO Šumava do prostoru mezi města Klatovy a Plánice, odkud pokračuje Pláničkám hřebenem a dále východně od Nepomuku směrem do oblasti Třemšínských Brd. Při své pouti tak mladý rys musel celkem urazit okolo 432 km a překonat několik frekventovaných silnic a železnic.


Migrační trasa mladého rysího samce z šumavských do brdských lesů (Bufka et al. 2000).

migrace rysa Benjamina; zdroj: Bufka et al. 2000


Text a mapa převzaty z publikace:

Anděl P., Mináriková T. a Andreas M. (eds.) 2010: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, 137 s. 

Citace k mapě: 

Bufka L., Červený J., Koubek P. a Horn P., 2000: Radiotelemetrický výzkum rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě – předběžné výsledky. Pp.: 143-153. In: Česká lesnická společnost, Mze ČR, Střední lesnická škola, Lesy České republiky, Okresní úřad Přerov, Městský úřad Hranice, Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Vojenské lesy a statky Praha – divize Lipník k B. (eds.): Predátoři v Myslivosti 2000. Sborník referátů, Hranice 1.-2. září 2000, Česká lesnická společnost, Hranice, 176 pp.