Frekventovaná silnice I/57 mezi Lidečkem a Lužnou na Vsetínsku se stala osudnou pro mládě rysa ostrovida. Auto zvíře srazilo v neděli večer. Případ nahlásil místní občan, který krátce předtím mládě rysa pozoroval v okolí cesty bez matky. Úsek silnice mezi Lidečkem a Lužnou protíná významný migrační koridor velkých savců, před několika lety vymezený k ochraně díky studii Hnutí DUHA i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Mrtvý rys je tak smutným důkazem, který potvrdil využívání koridoru mezi Javorníky a Vizovickými vrchy a atraktivitu území pro velké šelmy. Hnutí DUHA a Správa CHKO Beskydy navrhují omezení rychlosti v kritických úsecích křížení migračních koridorů, aby silnice byly bezpečnější pro šelmy i pro řidiče.

Mládě rysa sražené autem na Vsetínsku. Foto: Michal Bojda

Znepokojující je informace, že rysí kotě se pohybovalo poblíž komunikace bez přítomnosti své matky. Vyvstává proto otázka, zda je rysice stále naživu, či zda se nestala obětí jiné dopravní nehody nebo pytláctví. Ochránci přírody zaznamenali podobný případ v Lúkách pod Makytou na Slovensku vloni, kdy bylo nalezeno přímo v obci osiřelé kotě a ve stejnou dobu zmizela z fotopastí několik let sledovaná rysice Jarka, která byla v té době matkou tří koťat. Od nálezu mláděte se již Jarku ani její koťata nepodařilo na fotopastech ani při stopování zaznamenat.

Letos zatím nebyla přítomnost koťat v Javorníkách ani Vsetínských vrších potvrzena. Fotopasti Hnutí DUHA Olomouc a Radka Kyselého však zaznamenali 3 různé rysice se sedmi koťaty v Moravskoslezských Beskydech. Úmrtnost rysů během prvního roku je však vysoká, kolem 50 procent. Celkově je populace rysa na moravsko-slovenském pomezí odhadována na zhruba 10 dospělých samostatných zvířat.Michal Bojda z Hnutí DUHA Olomouc nález komentoval:Velmi zvláštní chování mláděte, které si mělo před osudnou srážkou s vozidlem, hrát několik desítek minut s domácí kočkou, nasvědčuje tomu, že rys žil delší čas bez matky. Ztrátou matky jsou však všechny její mláďata odsouzená k smrti. V tomto věku totiž ještě nejsou schopná se o sebe postarat.


Dana Bartošová ze Správy CHKO řekla: „Zlepšit bezpečnost dopravy i zvířat v silničních úsecích, kde je prokázaná migrace velkých savců, navrhuje také nedávno řešený projekt ‚Monitoring velkých šelem v evropsky významné lokalitě Beskydy‘. Doporučuje osadit tyto úseky dopravním značením ‚Pozor zvěř‘ s dodatkovou tabulkou s omezením rychlosti na 50 km/hod v nočních hodinách (od setmění do rozednění). Zbytečná smrt vzácné šelmy by měla být impulzem k rychlému prosazení tohoto opatření v praxi.“


Kontakty:

Michal Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, 734 233 993, michal.bojda@hnutiduha.cz
Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, tel. 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy, tel. 607 837 854, dana.bartosova@nature.cz