Tiskový komentář Hnutí DUHA Šelmy k případu s krycím názvem „Kameňák“

O rozuzlení v případě mrtvého rysa, nalezeného loni v létě v mrazáku u muže z Klatovska, informoval nově zpravodajský web Klatovskýdeník.cz. Vyšetřovaný myslivecký předseda Bohumil M. vyvázl jen s pokutou 90 tisíc korun. A to přesto, že u něj celníci při domovní prohlídce zabavili nejen zastřeleného rysa, ale také nelegálně držené trofeje dalších chráněných živočichů. Na možnost ilegálního lovu naší největší kočkovité šelmy upozornili zástupci programu Šelmy Hnutí DUHA Celní správu poté, co se na ně s podezřením na pytláctví obrátil jeden z místních.

Rys uložený v mrazícím boxu u obviněného; zdroj: Celní správa ČRRys zajištěný z mrazícího boxu při domovní prohlídce; zdroj: Celní správa ČR

Již v září informoval deník Právo o tom, že se při pitvě našla v těle rysa část náboje. Podle informací Deníku ale vyšetřování neprokázalo, že by rysa zastřelil muž, u kterého Celní správa mrtvé zvíře zabavila. Ten navíc tvrdí, že rysa našel už mrtvého. Soud proto rozhodl pouze o přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Obviněnému myslivci uložil klatovský soudce pokutu 90 tisíc korun. Vzhledem k množství nelegálně držených chráněných druhů, jejichž původ nedokázal Bohumil M. prokázat, jde ovšem o velmi mírný trest. Podle mluvčí Celní správy Martiny Kaňkové zabavili celníci u obviněného myslivce kromě rysa také exempláře losa, tetřeva, káně, bobra, včelojeda, krahujce či ořešníka. 

Deník dále uvedl, že rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Předpokládá se ale, že odpor nepodá ani jedna ze stran. Zástupci programu Šelmy Hnutí DUHA se však domnívají, že by se státní zástupce proti rozhodnutí odvolat měl. Rozhodnutí soudu je podle nich v rozporu s jakoukoli snahou státu i nevládních organizací o ochranu české přírody. Obviněný navíc podle informací Deníku zůstane nadále myslivcem a vede řízení s Ministerstvem životního prostředí o vrácení zajištěných zvířat. 

Z konzultace případu s právníky navíc vyplývá, že obviněný trestný čin pytláctví spáchal. Ten totiž nesestává jen z neoprávněného lovu, ale také z ukrytí, převedení nebo přechovávání neoprávněně ulovené zvěře [1]. Nabízí se proto otázka, proč je trest v trestním příkazu tak nízký, přestože u obviněného nebyl zabaven pouze rys, ale i 7 dalších přechovávaných chráněných živočichů? Zástupci programu Šelmy Hnutí DUHA zdůrazňují, že momentálně jedinou institucí, která se může zasadit o projednání případu v řádném soudním líčení, je státní zastupitelství v Klatovech. Na podání odporu má však jen lhůtu 8 dní, která brzy vyprší.

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA, k rozhodnutí soudu uvedl:

„Případ konzultujeme s právníky a připravujeme další kroky. Státní zástupce by měl důsledně hájit zájmy ochrany přírody, které v případu zastupuje. Od člověka, který nelegálně přechovával střeleného rysa a nedokázal vysvětlit jeho původ, by se měla důsledně vymezit Českomoravská myslivecká jednota.”


Právní poradenství bylo financováno díky projektu „Implementaton of a transboundary lynx action plan (EURENI_21_D_012), project number: 212/P00000685“:

     


Poznámky:

[1] K pytláctví viz § 304 odst. 1 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40?text=pytl%C3%A1ctv%C3%AD

 

Přílohy:

Více fotografií zabavených exemplářů lze najít v tiskové zprávě Celní správy ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2021/Stranky/Lovec-%E2%80%93-razie-celn%C3%ADk%C5%AF-a-upytla%C4%8Den%C3%A1-rysice-na-%C5%A0umav%C4%9B-.aspx