V minulém týdnu byl v lesích u obce Liptovská Lúžna nalezen mrtvý 57letý muž. Podle krajské policejní mluvčí předběžná pitevní zpráva zjistila, že muž zemřel na následky poranění, která odpovídala zraněním způsobeným útokem medvěda. Uvedla to pro deník SME. V novodobé historii Slovenska by tak šlo o první případ napadení člověka medvědem, který skončil smrtí.

Podle slovenského Denníku N k neštěstí došlo v lese, mimo turistickou stezku. Z oblasti nebyl hlášen žádný výskyt problémových medvědů. Také starosta obce pro televizi TA3 uvedl, že v obci problém s výskytem medvědů nikdy neměli, prý ale chodívají na salaš. „V přírodě se hodně lidí střetává s medvědem, vidí ho, ale případ napadení člověka se v naší obci ještě nestal," podotkl starosta.

 

Identifikace medvěda nebyla možná. Vzorky z nalezeného trusu na analýzu DNA byly znehodnocené, ŠOP SR není účastníkem vyšetřovacího řízení

Denník N dále uvedl, že státní ochrana přírody (ŠOP SR) se o případu dozvěděla až z médií, na místo ji nikdo nezavolal. To jí komplikuje zjistit více o tom, proč a za jakých okolností k útoku došlo či o jakého medvěda se jednalo. „Člen zásahového týmu byl připravený přezkoumat místo činu a odebrat případné vzorky, ale nebyl přizvaný ze strany vyšetřovatele, ani ze strany správce území, kterým je podnik Lesy SR," řekla Deníku N Anna Weissová z komunikačního odboru státní ochrany přírody. Ačkoliv se nakonec podařilo zajistit trus na analýzu DNA, vzorky z něj byly znehodnocené a nebylo tedy možné jedince identifikovat.

Ministerstvo životního prostředí po události také uvedlo, že nyní jedná o posílení Zásahového týmu pro medvěda hnědého a zdůraznilo nutnost zlepšit spolupráci mezi ŠOP SR a Policií. Státní ochrana přírody v tomto případě totiž není ani účastníkem vyšetřovacího řízení, i když u méně závažných událostí, jakými jsou např. škody na včelstvech, bývá k vyšetřování přivolána.

 

Medvědi útočí hlavně při extrémním leknutí

ŠOP SR eviduje průměrně 3 útoky medvěda na člověka ročně, které zpravidla končí ošetřením na místě či krátkou hospitalizací. Ve většine případů se jedná o překvapené medvědí jedince v bezprostřední blízkosti lidí, kteří na kriticky blízké setkání reagují ve stresu defenzivním útokem. Také britský odborník na velké šelmy Robin Rigg, žijící dlouhodobě na Slovensku, uvedl, že šlo pravděpodobně o „útok z překvapení". 

V rozhovoru pro Konzervatívny denník Postoj dále přiblížil svou interpratci události, ačkoliv zdůraznil, že se jedná pouze o spekulace. „Vím, že muž ležel pár metrů od okraje lesní cesty, přímo na ní pak byly pozůstatky medvědího trusu. Předpokládám, že medvěd buď ležel pod stromem hned vedle cesty nebo se na daném míste nacházel právě tehdy, když byl muž nablízku. Mohl tedy vyjít na cestu ve chvíli, kdy od sebe nemuseli být více než pět metrů, což je opravdu kriticky blízko. To ale neznamená, že by každý medvěd reagoval útokem. Medvěd má tendenci takovou situaci řešit spíš útěkem, ale pokud se hodně lekl a cítil se z nějakého důvodu ohrožený, mohl reagovat právě útokem. Inklinuji proto k interpretaci, že šlo o velmi blízký a neočekávaný střet a medvěd se kvůli pocitu ohrožení bránil fyzickým napadením," přiblížil Rigg.

 

Regulace napadením nezabrání. Studie ukázala, že v zemích s legálním lovem medvědů není v počtu útoků významný rozdíl

Tento případ znovu otevřel otázku regulace počtu mědvědů na Slovensku. Jak ale uvedla ŠOP SR, je medvěd hnědý chráněný na základě Směrnice o biotopech ze strany Evropské unie. Jeho početní stav proto není možné řešit kvótováním jeho odstřelu. Navíc snížením medvědí populace nedojde automaticky k předcházení takovým střetům. Regulace tak, jak ji do nynějška řešili myslivci, tedy usmrcování náhodných jedinců, potenciální riziko konfliktních střetů člověka s medvědem nesníží. Na tuto skutečnost upozorňuje i studie, v níž vědci vyhodnotili 664 útoků medvěda na člověka zaznamenaných mezi lety 2000-2015 v Severní Americe a v Evropě. Shrnutí jejich výsledků si můžete přečíst zde. Autoři studie mimo jiné uvádí, že: Nebyl potvrzený žádný významný rozdíl v počtu útoků medvěda na člověka mezi oblastmi, ve kterých se medvěd legálně loví a oblastmi s omezením jeho lovu." (Bombieri, G. et al. (2019). Brown bear attacks on humans: a worlwide perspective. Scientific Reports. 9 (1), 8573).

ANNA ŘEZNÍČKOVÁ


Podpořil:


Poznámky: