V polovině července se ve Vraních horách podařilo zdokumentovat pomocí fotopasti Hnutí DUHA dva nové vlčí přírůstky. V tomto lesnatém pohoří, ležícím podél česko-polských hranic západně od Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,  potvrdili dobrovolníci Vlčích hlídek rozmnožování už počtvrté v řadě.  


Teritorium  smečky se rozkládá od Teplic nad Metují až po východ Krkonoš. Ačkoliv tedy letos došlo k jejímu posílení minimálně o dvě vlčata, celkový počet vlků na tomto území se příliš měnit nebude. Loňská či starší mláďata by se totiž již měla osamostatnit a najít si nová území. To dokládají i záběry z fotopastí. Nejvíce vlků zoologové zaznamenali naposledy v prosinci 2018. Na záběrech se vyskytovalo sedm jedinců, včetně tří odrostlých mláďat. 

Další smečka, která zasahuje do oblasti CHKO Broumovsko, má jádrovou část teritoria v Národním parku Góry Stolowe v Polsku. Její pravděpodobní členové jsou pozorováni nejčastěji v okolí Broumovských stěn. Stopy dvou jedinců nalezly Vlčí hlídky také v Javořích horách u Ruprechtic,  vlk byl pak dokonce vyfocen turistou u vyhlídky na Ruprechtickém špičáku, v červnu 2019. Javoří hory jsou tedy další možnou oblastí výskytu smečky, společně s nedalekými polskými Sovími horami, kde byly v zimním období stopy vlků také nalezeny.

Javoří i Vraní hory jsou klidné pohraniční oblasti s nízkou turistickou návštěvností a s dostatkem přirozené vlčí kořisti. Turisticky atraktivnější Broumovské stěny navazují na rozsáhlejší Národní park Gór Stolowych v Polsku, kde má před lidskými zásahy přednost divoká příroda a je tedy ideálním místem i pro rozmnožování vlků.


Jan Koranda, koordinátor monitoringu velkých šelem na Broumovsku, řekl: 

„Jelikož vlci obsazují nová území a jejich teritoria zasahují i na Broumovsko, pořádáme zde seminář pro nové zájemce o monitoring šelem v rámci Vlčích hlídek. Možnost přihlašování je dostupná na webu Šelmy.cz.


Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl: 

„Vlci se pohybují na rozloze zpravidla větší než 200 až 300 km2 a svou kořist tak loví i v kulturní krajině mimo nejpřísněji chráněná území. Při tom se mohou stát jejich kořistí i nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata. Hnutí DUHA pomáhá chovatelům s přípravou projektů na lepší zabezpečení stád, které lze v současné době financovat až ze 100 % z Operačního programu Životní prostředí.“


Petr Kafka, zoolog AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko, řekl: 

„Narození vlčat čtvrtým rokem po sobě ukazuje, že vlk je schopný se dobře přizpůsobit i k životu v člověkem relativně hustě obydlené a využívané krajině. Přestože vlků každoročně v širší oblasti přibývá, nelze říci, že by stejným tempem rostl i počet útoků. Naopak registrujeme méně hlášených napadených hospodářských zvířat. Doufáme, že stoprocentní podpora na zabezpečení stád bude motivací i pro další chovatele, aby svá stáda aktivně zajistili.“


Kontakty:

Jan Koranda, koordinátor Vlčích hlídek Hnutí DUHA na Broumovsku, jan.koranda@hnutiduha.cz, tel. 720 645 390

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel. 728 832 889 

Petr Kafka, zoolog AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko, petr.kafka@nature.cz, tel. 724 938 137


Podpořil: