Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA už třináctý rok vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení rysi, vlci a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované Hnutím DUHA v odborné spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol svou přítomností v terénu odrazovat pytláky, kteří vzácné šelmy střílejí. Hlídky také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků.

Úvodní seminář pro nové dobrovolníky

Dobrovolníci nalezené stopy a stopní dráhy šelem dokumentují, pořizují sádrové odlitky stop a sbírají další pobytové znaky, jako je trus či srst šelem. Ty pak slouží k dalším výzkumům (genetické a potravní analýzy). Získávají tak cenné informace o výskytu a pohybu vzácných druhů, jež jsou důležité pro jejich ochranu. 


Během poslední sezóny (2011/2012) proběhlo přes 290 terénních pochůzek a hlídky shromáždily přes 300 údajů o výskytu velkých šelem a dalších chráněných druhů, především jeřábků lesních nebo vyder. Kromě tradičních nálezů stop, trusu či stržené kořisti se Hnutí DUHA podařilo získat také další snímky a videozáznamy divoce žijících rysů, a poprvé také medvěda a vlka. Zachytily je speciální automatické kamery, tzv. fotopasti, umístěné na vytipovaných lokalitách s častější přítomností šelem.


Sedmatřicet nových zájemců se přihlásilo na úvodní školení o velkých šelmách a práci vlčích hlídek, které Hnutí DUHA o tomto víkendu pořádá na Huslenkách v Javorníkách. O čtrnáct dnů dříve již proběhla stejná akce na Morávce v Moravskoslezských Beskydech, kde bylo proškoleno šestadvacet účastníků. Na programu třídenního semináře jsou připraveny přednášky a diskuze se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, se šéfem a zoologem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem a s koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA. Praktické zkušenosti dobrovolníci získají na terénních pochůzkách; večerní program obohatí promítání filmů a videosekvencí z fotopastí zachycující přirozené chování velkých šelem. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu.

Úvodní seminář na Huslenkách je již zcela naplněn. Zájemci o zapojení do terénního monitoringu velkých šelem se však stále mohou ozvat na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 602 529 850 a dohodnout si možnost individuálního zaškolení.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů a vlků. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Kromě toho hlídkující dobrovolníci také vyhledávají nelegální masité návnady – tzv. újedě, kde je vysoké riziko nelegálního odstřelu velkých šelem.

Přítomnost šelem v lesích je důležitá pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za třináct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů.“

„Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“