Na mrtvou psovitou šelmu upozornili v neděli členové místního mysliveckého sdružení, byla nalezena u silnice mezi Dubou a Ždírcem. Pravděpodobně se jedná o zdejší vlčici, které chybělo jedno ucho, stejně jako nalezenému zvířeti. Byla proto dobře rozeznatelná i na snímcích z fotopastí v blízkém okolí, kde vlci letos na podzim napadli několik ovcí. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny šelmu převezli k expertnímu zkoumání.

„Pitva by měla potvrdit přesnou příčinu smrti, kterou je pravděpodobně srážka s vozidlem, a také, jak byla vlčice stará a zda už měla vlčata. Odebrané vzorky necháme podrobit genetické analýze, aby se zjistilo, z jaké populace zvíře pochází,“ vysvětluje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci migrují na velké vzdálenosti a dokáží uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Kulturní krajina hustě osídlená lidmi a protkaná silnicemi pro ně vytváří mnoho bariér. Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Tato vlčice není prvním případem, v okolí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj došlo již k několika podobným událostem. Letos v lednu zemřel kvůli střetu s vozidlem vlk nedaleko Turnova, loni byl jedním ze tří takových případů v rámci celé České republiky také sražený vlk na Českolipsku.

 

Celý článek AOPK ČR najdete zde.