O víkendu proběhla školení dobrovolníků vlčích a rysích hlídek

 

Ilegální lov je hlavní příčinou úbytku velkých šelem v České republice. Už dvanáctým rokem proto skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA vyrážejí do hor, kde se ohrožené šelmy vyskytují.

Vlčí a rysí hlídky působí zejména v Beskydech a na Šumavě a jejich úkolem je odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.

Více než šedesát nových zájemců se v listopadu sjelo do Beskyd a na Šumavu, aby se zúčastnili jednoho z odborných školení pořádaných pro dobrovolníky vlčích a rysích hlídek.

Na Morávce, v Huslenkách i ve Vyšném u Českého Krumlova se budoucí strážci šelem dozvěděli například to, kde a jak u nás šelmy žijí, proč jsou užitečné a jak je vystopovat.

Mezi přednášejícími letos byla například zooložka CHKO Beskydy Dana Bartošová, šéf Národního parku Malá Fatra Michal Kalaš nebo zoolog NP Šumava Luděk Bufka.

 

V terénní části školení se dobrovolníkům dostalo poučení o zásadách monitoringu šelem a práce v terénu, včetně stopování a odlévání stop – a dvakrát se dokonce hlídkařům podařilo najít rysí stopy.


Stopa rysa nalezená vlčími hlídkami v Javorníkách

Nově vyškolení dobrovolníci budou teď ve svém volném čase pomáhat chránit šelmy před pytláky - alespoň zpočátku se však budou do terénu vydávat pod vedením zkušených hlídkařů z minulých let.                                                                                   

 

Chcete se o hlídkách dozvědět více? Na stránkách Šelmy.cz zjistíte například to, proč hlídky vlastně vznikly, jaké mají výsledky a co si o nich myslí odborníci... a prostřednictvím zápisků členky vlčích hlídek se můžete vydat rysí stopou.

 

Názvy "rysí" a "vlčí" jsou vázány územně a užívány spíše z tradice než z objektivních důvodů. Rysí hlídky jsou zaměřeny na rysa, protože vlci se na Šumavě téměř nevyskytují, kdežto vlčí hlídky jsou zaměřeny na sledování všech tří velkých šelem a na monitoring tetřevovitých ptáků a sov.


Foto: Šelmy.cz