Unikátní záběry, které v uplynulých dvou letech zaznamenalo Hnutí DUHA Šelmy, poskytly zajímavá zjištění o životě rysího samce a rysí samice. Vznikly díky fotopastem v Moravskoslezských Beskydech umístěných v rámci monitoringu velkých šelem. 

Hnutí DUHA Šelmy, které vede celorepublikový program na ochranu velkých šelem, se podařilo získat záznamy interakce dvou dospělých rysů opačného pohlaví. Zachytit takové okamžiky je ve volné přírodě poměrně složité, proto jsou tato data velice cenná.

Cesta k záběrům proběhla i díky spolupráci s vědci z Mendelovy univerzity v Brně, kterým se podařilo v Moravskoslezských Beskydech v roce 2021 odchytit a opatřit jej telemetrickým obojkem 5 rysů. Jeden z rysích kocourů dostal jméno Lukáš. „Tento rys nám postupem času odhalil mnohá tajemství o rysím životě v beskydských lesích. Díky fotopastem jsme zjistili, že v jeho teritoriu žije také rysí samice Erika a sledovali jsme zajímavé interakce po celý rok, a to i mezi obdobím říje. To se u rysů podařilo zachytit jen výjimečně, " vysvětluje terénní pracovník Jiří Labuda.


Rys Lukáš opatřený telemetrickým obojkem. Zdroj: Martin Duľa

Fotopasti, které byly v Moravskoslezských Beskydech instalovány, mimo jiné i na základě telemetrických dat, nám poodhalily zajímavé situace. “V terénu jsem našel malou rozsedlinu ve skále, kde se Erika poměrně často schovávala a odpočívala. Občas  se zde objevil i rys Lukáš, který ke spánku štěrbinu také využíval. Párkrát nastala situace, kdy byla při příchodu Lukáše v rozsedlině Erika, jelikož se oba dva do štěrbiny nevešli, Lukáš ji lákal ven, aby spolu mohli trávit čas. Erika vždy velmi rychle vyšla z pukliny a ochotně rysa Lukáše následovala. Ovšem když byl v rozsedlině Lukáš a Erika jej lákala ven, tak se poroučel vylézt až po několika minutách.” popisuje Jiří Labuda

Na některých záběrech z fotopastí je zaznamenán také pokus o páření. Rysice se po období rysí říje (únor - březen) 4 měsíce na fotopastech neukázala. Je tedy teoreticky možné, že porodila, ale posléze o potomky přišla, protože s koťaty nikde v průběhu roku zaznamenaná nebyla. Většinou se koťata drží rysice až do období dalšího páření, někdy déle. Pokud by mláďata odchovala, zcela jistě by se s nimi na některých záběrech ukázala. Místo koťat ji však stále poměrně často dělal společnost rys Lukáš.

Proč je důležitý fotomonitoring?

Každá metoda je vhodná pro jiný typ monitoringu. Systematické používání fotopastí umožňuje získat například robustní odhady populační hustoty rysů a další důležité informace, jako je počet rozmnožujících se samic nebo počty koťat. Fotomonitoring nám může také poodhalit aktuální zdravotní stav u sledovaných zvířat nebo i etologické projevy chování ve volné přírodě, jako je například interakce mezi různými jednici To vše slouží k hlubšímu poznání sledovaných druhů a velkou měrou může přispět také k ochraně vzácných druhů naší fauny.

Monitoring rysů v Beskydech letos finančně podpořil:


Kontakt:

Jiří Labuda

Terénní pracovník Hnutí DUHA Šelmy