Nové údaje o výskytu šelem v Pošumaví od dobrovolníků Rysích hlídek

Fotopasti Hnutí DUHA doplnily obraz aktuálního výskytu vlků v České republice. Portrétní záběr vlka, který se přišel na podzim podívat do objektivu automatické kamery, pochází z jižního Pošumaví. Jedná se o osamělého jedince. Na našem území se pohybuje jedna vlčí smečka na Kokořínsku a druhá na Broumovsku. Další trvalý výskyt vlků v ČR není prokázán, byli však letos zaznamenání i na Šluknovsku, v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech.  

Nová fotografie vlka pořízená v jižním Pošumaví

Nová fotografie vlka pořízená v jižním Pošumaví

Nový záznam vlka se podařilo získat díky dobrovolnickým Rysím hlídkám Hnutí DUHA, které se podílejí na monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě a v Pošumaví již jedenáct let. Za tu dobu se v nich prostřídalo přes 300 dobrovolníků a každoročně přibývají další. Také letos jsou pro nové zájemce připraveny úvodní školení, kde se budoucí „hlídkaři“ dozví vše potřebné o biologii a ekologii velkých šelem, jejich monitoringu i ochraně. Termíny školení a možnost přihlášení jsou na speciálním webu zaměřeném na velké šelmy v České republice www.selmy.cz [1].

Aktuální poznatky z vědeckého výzkumu v Evropě ukazují na velkou schopnost vlků putovat při hledání nového teritoria stovky kilometrů a přizpůsobit se člověkem pozměněné krajině střední Evropy. Oproti sousednímu Německu, Polsku či Slovensku Česká republika dlouze čekala na návrat první vlčí smečky. Přírodní podmínky jsou přitom u nás pro vlka velmi vhodné. Je tu dostatek kořisti - jelenů, srnců či divokých prasat. Vlčí populace pomáhá obnovit přírodní rovnováhu a přispívá k přirozené obnově našich lesů i snížení škod na zemědělských plochách, která způsobují divoká prasata.

Aktuální výskyt vlků v České republice:

CHKO Kokořínsko-Máchův kraj: Vlci se zde prvně objevili na jaře roku 2014. V létě pak zde byla zaznamenána první vlčata na území ČR po více než sto letech. Vlčí smečka se tu rozmnožuje již třetím rokem. Na jejím monitoringu se podílí pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a Hnutí DUHA Olomouc.

CHKO Broumovsko: Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015, přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc a Správy CHKO Broumovsko prostřednictvím nahraného vlčího vytí a také díky záběrům z fotopastí.

Jihozápadní Čechy: Informace o trvalém výskytu vlků na Šumavě a v Pošumaví nejsou k dispozici. Jednotlivé záznamy z fotopastí či přímá pozorování svědčí spíše o tom, že územím procházejí téměř bez povšimnutí člověka jednotliví vlčí tuláci. Necelých třicet kilometrů za rakouskými hranicemi se od letošního roku objevuje vlčí smečka se čtyřmi vlčaty. Na monitoringu šelem v jihozápadních Čechách spolupracují především pracovníci Správy NP a CHKO Šumava, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Blanský les, organizace ALKA Wildlife a Hnutí DUHA.

Dále byl letos výskyt vlků doložen ve většině našich pohraničních pohoří, například v Krušných horách, na Šluknovsku, v Krkonoších, Jeseníkách nebo v Beskydech [2].

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek Hnutí DUHA, řekla: 

„Areál rozšíření vlka v Evropě se za posledních zhruba patnáct let výrazně rozšířil. Důkazem je situace v Německu, kde se na přelomu tisíciletí objevil první vlčí pár v německo-polské Lužici. Dnes se na území Německa pohybuje 46 smeček a 15 párů [3]. I výskyt vlků u našich jižních sousedů znamená, že je otázkou času, kdy se vlčí smečka usadí také na Šumavě a v Pošumaví.“ 

„Vlci jsou důležití pro regulaci zvěře i naše lesy. Pomáhají regulovat přemnožená divoká prasata a také jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem poškozují lesní porosty. Případné škody způsobené chovatelům hospodářských zvířat hradí podle zákona stát. Nejlepší ochranou stád hospodářských zvířat jsou pastevečtí psi a vhodné elektrické ohradníky, které odradí šelmu od snadného získání kořisti.“

„Zvu všechny zájemce o monitoring a ochranu velkých šelem na úvodní semináře Rysích a Vlčích hlídek. Novým dobrovolníkům poskytneme odborné školení pro mapování a ochranu těchto vzácných zvířat a dozví se aktuální poznatky o stavu vlků, rysů a medvědů v České republice. Bližší informace o seminářích jsou na webu www.selmy.cz.“

Kontakty:

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek, josefa.volfova@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Informace o úvodních školeních pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek jsou zde: https://www.selmy.cz/hlidky/aktualni-uvodni-seminare/. Školení se konají v termínech 25.-27.11.2016 v Prášilech a 9.-11.12.2016 v Prachaticích.

[2] Více o výskytu velkých šelem v ČR: http://monitoring.selmy.cz/

[3] Přehledná mapka ilustrující rozšíření vlka v Německu: http://www.wolfsregion-lausitz.de/index.php/verbreitung-in-deutschland