Polské ministerstvo životního prostředí poslalo koncem listopadu letošního roku slovenskému ministrovi zemědělství oficiální žádost o zastavení lovu vlka v zóně podél slovensko-polských hranic. Polská vláda se tak přidala k nevládním organizacím Hnutí DUHA (ČR), Lesoochranárske zoskupenie VLK (SK) a Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (PL), které žádají omezení či úplný zákaz lovu vlka na Slovensku.

Poľovačka na vlkov z počátku prosince 2012. Zdroj: lovuzdar.sk.
Zaslání oficiální žádosti předcházelo v letošním roce několik jednání slovensko-polské pracovní skupiny. Ta je složena z odborníků, nevládních organizací a zástupců státní ochrany přírody z obou zemí a je vedena řediteli slovenského a polského tatranského národního parku. Jedním z výstupů pracovní skupiny byl plán na vytvoření ochranné zóny o šířce 23 km od slovensko-polských hranic, kde bude vlk celoročně chráněn. K vytvoření ochranné zóny však dosud nedošlo, Slovensko letos naopak povolilo odstřel 130 vlků na prakticky celém území jeho výskytu.

 

  

K takto výrazné intervenci na mezinárodní úrovni vedl polské představitele fakt, že každoroční odstřel na Slovensku bezprostředně ohrožuje i vlky, kteří jsou v Polsku celoročně chránění a pohybují se na obou stranách hranice. V letošním roce odlov začal již na počátku listopadu a má trvat do poloviny ledna příštího roku, resp. do naplnění kvóty.

 

Polské ministerstvo životního prostředí požaduje zastavení odstřelu do té doby, než bude přesně stanovena a schválena slovensko-polská příhraniční zóna s celoroční ochranou vlka. Podobné oblasti jsou již na Slovensku dvě – jedna při hranicích s Maďarskem v NP Slovenský kras a druhá při hranicích s Českou republikou v okrese Čadca. Jak ale upozorňuje Hnutí DUHA, zde je tato zóna nedostačující. Zahrnuje totiž pouze území vhodné pro migraci šelem k nám, ale již ne jádrovou oblast výskytu, kde se vlci rozmnožují. Nezajistí tedy například ochranu vlků, kteří byli letos monitorováni v CHKO Kysuce.Polské ministerstvo životního prostředí prozatím neobdrželo od slovenských kolegů žádnou reakci na svoji žádost.

JOSEFA VOLFOVÁ